Pracovné zaradenie:
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
NB 648
eMail:
Telefón:
+421 259 325 348
Dostupnosť:

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS