Číslo projektu:
STU-Eteams-FEI
Názov projektu:
Diagnostika srdcových chorôb v reálnom čase pomocou neurónových sietí
Grantová schéma:
Grantová schéma na podporu excelentných tímov mladých výskumníkov STU v BA
Typ projektu:
Ostatné projekty
Začiatok projektu:
31.05.2019
Koniec projektu:
31.12.2020
Zodpovedný riešiteľ za FCHPT:
Martin Klaučo
Riešitelia:
Peter Bakaráč

Hlavným vedeckým cieľom predkladaného projektu je vytvorenie nového typu cenovo dostupného biometrického monitorovacieho zariadenia na okamžitú detekciu srdcových chorôb.

 

Úlohou zariadenia bude kontinuálne monitorovať biometrické signály na ľudskom tele, ktoré budú okamžite vyhodnocované. Vyhodnotenie týchto signálov bude prebiehať pomocou navrhnutej optimálnej neurónovej siete, ktorá bude naprogramovaná priamo v zariadení.

 

Originálnosť a inovatívnosť projektu spočíva hlavne v interdisciplinárnej povahe skúmania komplexných problémov, počnúc návrhom a vyhotovením nového EKG holteru, prípravou nových organických meracích elektród s využitím progresívnych vodivých polymérov, ako aj využitie vnorených algoritmov za účelom vyhodnocovania signálov srdca pomocou neurónových sietí.

 

Navrhnutý systém nájde uplatnenie v celodennom neinvazívnom monitoringu srdca a môže dopomôcť ku záchrane životov či zvýšeniu zdravotnej prevencie.

Publikácie

2020

  1. P. BakaráčM. KlaučoJ. OravecM. Furka: Mikroprocesorová platforma s vnoreným dynamickým procesom. 2020.

Riešitelia


Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. MSc. Martin Klaučo, PhD.
Posledná aktualizácia: 30.06.2020 9:45
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS