Názov projektu:
Nástroje spájania neurčitých informácií pri spracovaní obrazu
Grantová schéma:
STU Postdok
Typ projektu:
Ostatné projekty
Začiatok projektu:
01.09.2020
Koniec projektu:
31.08.2021
Zodpovedný riešiteľ:
Zdenko Takáč

Riešitelia


Zodpovednosť za obsah: doc. RNDr. Zdenko Takáč, PhD.
Posledná aktualizácia: 06.01.2021 15:11
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS