Číslo projektu:
APVV-20-0261
Názov projektu:
Energeticky efektívne, bezpečné a zabezpečené procesné riadenie
Grantová schéma:
APVV VV
Typ projektu:
Výskumné projekty APVV
Začiatok projektu:
01.07.2021
Koniec projektu:
30.06.2024
Zodpovedný riešiteľ:
Michal Kvasnica
Zástupca zodpovedného riešiteľa:
Radoslav Paulen
Riešitelia:
Tereza Ábelová, Peter Bakaráč, Monika Bakošová, Ľuboš Čirka, Kristína Fedorová, Miroslav Fikar, Matúš Furka, Lenka Galčíková, Michaela Horváthová, Martin Kalúz, Karol Kiš, Martin Klaučo, Roman Kohút, Alajos Mészáros, Martin Mojto, Juraj Oravec, Carlos E. Valero, Richard Valo, Anna Vasičkaninová

Projekt vyvinie unikátne prístupy k tvorbe riadiacich systémov pre procesný priemysel, ktoré sa budú vyznačovať tým, že kombinujú štyri unikátne vlastnosti do jednoho celku:

  1. Zabezpečenie energeticky efektívnej prevádzky riadených procesov použitím pokročilých riadiacich techník.
  2. Garantovaná bezpečnosť uzavretého obvodu v zmysle certifikovaného splnenia bezpečnostných špecifikácií.
  3. Zabezpečenie celej riadiacej slučky pred útokmi zvonka aj zvnútra.
  4. Aplikovateľnosť a mplementovateľnosť vyvinutých algoritmov na existujúcom procesnom hardvéri bez potreby jeho finančne nákladnej výmeny.

Projekt si za hlavný cieľ kladie vývoj systematického a univerzálneho prístupu k tvorbe energeticky efektívnych, bezpečných a zabezpečených riadiacich systémov využiteľných nielen v nových aplikáciách (tzv. greenfield), ale aj ako rozšírenie existujúcich systémov (tzv. retrofit). Tým sa výsledkom projektu otvoria dvere k priemyselným aplikáciám, ktoré budú môcť využiť súčasné najprogresívnejšie techniky na zvýšenie bezpečnosti, zabezpečenia a ekonomickej efektivity prevádzky.

Publikácie

2021

  1. M. BakošováA. Vasičkaninová: Neural Network-based Innovative Control of a Fermentation Process. 2021.
  2. K. FedorováR. KohútM. Kvasnica: Streamlining Active Set Method in MPC using Cache Memory. V Preprints of the 7th IFAC Conference on Nonlinear Model Predictive Control, IFAC-PapersOnLine, Bratislava, Slovakia, č. 6, zv. 54, 2021.
  3. A. R. Gottu Mukkula – M. Mateáš – M. FikarR. Paulen: Robust multi-stage model-based design of optimal experiments for nonlinear estimation. Computers & Chemical Engineering, zv. 155, str. 107499, 2021.
  4. M. HorváthováJ. OravecM. BakošováA. Mészáros: Carbon Footprint Analysis of a Laboratory Plate Heat Exchanger Control. Chemical Engineering Transactions, zv. 88, str. 847–852, 2021.
  5. M. HorváthováJ. OravecM. BakošováA. Mészáros: Carbon Footprint Analysis of a Laboratory Plate Heat Exchanger Control. Chemical Engineering Transactions, zv. 88, str. 847–852, 2021.
  6. M. Mojto – K. Ľubušký – M. FikarR. Paulen: Data-based design of inferential sensors for petrochemical industry. Computers & Chemical Engineering, zv. 153, str. 107437, 2021.

Riešitelia


Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
Posledná aktualizácia: 07.01.2021 13:44
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS