Číslo projektu:
NEUROCAST-20
Názov projektu:
Collaborative research agreement with Neurocast
Grantová schéma:
Spolupráca s praxou
Typ projektu:
Ostatné projekty
Začiatok projektu:
01.01.2020
Koniec projektu:
31.12.2020
Zodpovedný riešiteľ:
Michal Kvasnica
Riešitelia:
Peter Bakaráč, Karol Kiš

Riešitelia


Zodpovednosť za obsah: prof. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
Posledná aktualizácia: 07.01.2021 13:50
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS