Číslo projektu:
014STU-4/2021
Názov projektu:
Open-source platforma pre tvorbu interaktívnych textov pre podporu dištančných foriem vzdelávania
Grantová schéma:
KEGA
Typ projektu:
Výskumné projekty KEGA
Začiatok projektu:
01.04.2021
Koniec projektu:
31.12.2023
Zodpovedný riešiteľ:
Soňa Pavlíková
Riešitelia:
Ľubomíra Horanská, Alexander Maťašovský, Zdenko Takáč

Riešitelia


Zodpovednosť za obsah: doc. RNDr. Soňa Pavlíková, CSc.
Posledná aktualizácia: 11.01.2021 18:33
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS