Číslo projektu:
OPPR
Názov projektu:
Excelentný tím Optimálne a prediktívne procesné riadenie
Grantová schéma:
Excelentné tvorivé tímy na STU
Typ projektu:
Ostatné projekty
Začiatok projektu:
01.11.2019
Koniec projektu:
30.10.2021
Zodpovedný riešiteľ:
Michal Kvasnica
Riešitelia:
Monika Bakošová, Miroslav Fikar, Juraj Oravec

Riešitelia


Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
Posledná aktualizácia: 13.01.2021 10:33
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS