Číslo projektu:
VEGA 1/0297/22
Názov projektu:
Metódy riadenia pre nízkouhlíkovú automatizáciu procesov
Grantová schéma:
VEGA
Typ projektu:
Výskumné projekty VEGA
Začiatok projektu:
01.01.2022
Koniec projektu:
31.12.2025
Zodpovedný riešiteľ:
Juraj Oravec
Zástupca zodpovedného riešiteľa:
Radoslav Paulen
Riešitelia:
Peter Bakaráč, Ľuboš Čirka, Diana Dzurková, Rastislav Fáber, Kristína Fedorová, Miroslav Fikar, Lenka Galčíková, Juraj Holaza, Michaela Horváthová, Martin Kalúz, Martin Klaučo, Roman Kohút, Alajos Mészáros, Martin Mojto, Erika Pavlovičová, Richard Valo, Jozef Vargan, Anna Vasičkaninová

Projekt sa venuje základnému výskumu v oblasti návrhu metód pokročilého riadenia pre budovanie nízkouhlíkovej automatizácie procesov. Minimalizácia spotreby energie sa dosahuje rozvojom pokročilých metód prediktívneho riadenia s využitím pokročilých techník robustného riadenia, paralelných výpočtov, strojového učenia a ekonomických kritérií. Metódy prediktívneho riadenia budú vyvíjané so špeciálnym zreteľom na procesy chemického, biochemického, farmaceutického a potravinárskeho priemyslu, avšak možnosti ich implementácie nebudú limitované len na tieto odvetvia hospodárskej činnosti. Teoretické výsledky projektu budú softvérovo implementované a experimentálne analyzované v laboratórnych podmienkach. Pri návrhu metód sa zohľadnia možnosti praktickej implementácie na štandardných priemyselných hardvérových zariadeniach.

Publikácie

2023

 1. R. Dyrska – M. HorváthováP. Bakaráč – M. Mönnigmann – J. Oravec: Heat exchanger control using model predictive control with constraint removal. Applied Thermal Engineering, zv. 227, 2023.   Zenodo
 2. R. Fáber – K. Ľubušký – M. Mojto – R. Paulen: Enhancing Industrial Data Analysis through Machine Learning-based Classification of Petrochemical Datasets. V 49th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering SSCHE 2023, Slovak Society of Chemical Engineering, Bratislava, SK, str. 160–160, 2023.   Zenodo
 3. R. Fáber – K. Ľubušký – R. Paulen: Machine Learning-based Classification of Online Industrial Datasets. Editor(i): R. Paulen and M. Fikar, V Proceedings of the 2023 24th International Conference on Process Control, IEEE, Slovak University of Technology in Bratislava, Radlinského 9, 81237, Bratislava, Slovakia, str. 132–137, 2023.   Zenodo
 4. K. Fedorová – Y. Jiang – J. Oravec – C. Jones – M. Kvasnica: A Generalized Stopping Criterion for Real-Time MPC with Guaranteed Stability. V 62nd IEEE Conference on Decision and Control, IEEE, Singapore, str. 4705–4710, 2023.   Zenodo
 5. L. Galčíková – P. Belková – J. Oravec: Real-time tuning of approximated explicit MPC of a heat exchanger. Editor(i): R. Paulen and M. Fikar, V Proceedings of the 24th International Conference on Process Control - Summaries Volume, Slovak Chemical Library, Slovak University of Technology in Bratislava, Radlinského 9, SK812-37, Bratislava, Slovakia, str. 38–38, 2023.   Zenodo
 6. J. HolazaL. GalčíkováJ. OravecM. Kvasnica: A software package for MPC design and tuning: MPT+. V 62nd IEEE Conference on Decision and Control, IEEE, Singapore, str. 5682–5689, 2023.   Zenodo
 7. J. Holaza – K. Kvasnicová – E. PavlovičováJ. Oravec: Tube MPC Extension of MPT: Experimental Analysis. Editor(i): R. Paulen and M. Fikar, V Proceedings of the 2023 24th International Conference on Process Control, IEEE, Slovak University of Technology in Bratislava, Radlinského 9, 81237, Bratislava, Slovakia, str. 120–125, 2023.   Zenodo
 8. M. HorváthováL. GalčíkováM. KlaučoJ. Oravec: Real-Time Optimisation-Based Robust Control: Heat Exchanger Comparative Analysis. V 62nd IEEE Conference on Decision and Control, IEEE, Singapore, str. 6535–6540, 2023.
 9. M. HorváthováJ. Oravec: Approximated Convex-lifting-based Robust Control for a Heat Exchanger. Editor(i): R. Paulen and M. Fikar, V Proceedings of the 24th International Conference on Process Control - Summaries Volume, Slovak Chemical Library, Slovak University of Technology in Bratislava, Radlinského 9, SK812-37, Bratislava, Slovakia, 2023.   Zenodo
 10. R. KohútE. PavlovičováK. FedorováJ. OravecM. Kvasnica: Real-Time Deep-Learning-Driven Parallel MPC. V 62nd IEEE Conference on Decision and Control, IEEE, Singapore, 2023.   Zenodo
 11. M. Mojto – K. Ľubušký – M. FikarR. Paulen: Comparing Linear and Nonlinear Soft Sensor Approaches for Industrial Distillation Columns. V 49th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering SSCHE 2023, Slovak Society of Chemical Engineering, Bratislava, SK, str. 159–159, 2023.   Zenodo
 12. M. Mojto – K. Ľubušký – M. FikarR. Paulen: Input Structure Selection for Soft-Sensor Design: Does It Pay Off?. Editor(i): R. Paulen and M. Fikar, V Proceedings of the 2023 24th International Conference on Process Control, IEEE, Slovak University of Technology in Bratislava, Radlinského 9, 81237, Bratislava, Slovakia, str. 162–167, 2023.   Zenodo
 13. M. Mojto – K. Ľubušký – M. FikarR. Paulen: Data-Driven Indication of Flooding in an Industrial Debutanizer Column. Editor(i): Antonis Kokossis, Michael C. Georgiadis, Efstratios N. Pistikopoulos, V 33rd European Symposium on Computer Aided Process Engineering, Elsevier, č. 1, zv. 33, str. 1001–1006, 2023.   Zenodo
 14. M. Mojto – K. Ľubušký – M. FikarR. Paulen: Design of Multi-Model Linear Inferential Sensors with SVM-based Switching Logic. V IFAC World Congress 2023, Yokohama, Japan, str. 2545–2550, 2023.     Zenodo
 15. M. Mojto – K. Ľubušký – M. FikarR. Paulen: Data-Based Design of Multi-Model Inferential Sensors. Computers & Chemical Engineering, zv. 178, 2023.   arXiv   Zenodo
 16. J. Oravec: Riadenie revízií s Git, Vydavateľstvo FCHPT, 2023.
 17. J. OravecP. BakaráčE. PavlovičováM. Fikar: Smart Eco Greenhouse VESNA. V IFAC World Congress 2023, Yokohama, Japan, str. 10295–10300, 2023.   Zenodo
 18. E. PavlovičováJ. Oravec: Distributed Model Predictive Control Design for a Laboratory Device. Editor(i): R. Paulen and M. Fikar, V Proceedings of the 24th International Conference on Process Control - Summaries Volume, Slovak Chemical Library, Slovak University of Technology in Bratislava, Radlinského 9, SK812-37, Bratislava, Slovakia, str. 50–50, 2023.   Zenodo
 19. M. Ružička – I. Helgeland – R. Paulen: Modelovanie procesu doprednej osmózy. V Membránové procesy pro udržitelný rozvoj - MEMPUR 2023, str. 35–36, 2023.
 20. J. Vargan – J. Puk – K. Ľubušký – M. Fikar: Steady-State Analysis of Industrial MPC Controllers. Editor(i): R. Paulen and M. Fikar, V Proceedings of the 24th International Conference on Process Control - Summaries Volume, Slovak Chemical Library, Slovak University of Technology in Bratislava, Radlinského 9, SK812-37, Bratislava, Slovakia, 2023.   Zenodo

2022

 1. P. BakaráčM. HorváthováL. GalčíkováJ. Oravec – M. Bakošová: Approximated MPC for embedded hardware: Recursive random shooting approach. Computers & Chemical Engineering, zv. 165, 2022.
 2. R. Fáber – R. Valo – M. Roman – R. Paulen: Towards Temperature Monitoring in Long-Term Grain Storage. V 2022 Cybernetics & Informatics (K&I), str. 1–6, 2022.   Zenodo
 3. M. FikarM. KlaučoR. Paulen: Theory of Automatic Control I. Practice Examples, FCHPT STU v Bratislave, 2022.
 4. L. GalčíkováM. HorváthováJ. Oravec – M. Bakošová: Self-Tunable Approximated Explicit Model Predictive Control of a Heat Exchanger. Chemical Engineering Transactions, 2022, Vol. 94, č. 94, str. 1015–1020, 2022.
 5. A. R. Gottu Mukkula – R. Paulen: Robust Design of Optimal Experiments Considering Consecutive Re-Designs. Editor(i): Luis Ricardez-Sandoval, Jesus Pico, V 13th IFAC Symposium on Dynamics and Control of Process Systems, including Biosystems, IFAC, str. 14–19, 2022.
 6. M. HorváthováL. GalčíkováJ. Oravec: Control Design for a Nonlinear Reactors-Separator Plant. V 2022 Cybernetics & Informatics (K&I), str. 1–6, 2022.
 7. J. MiklešĽ. ČirkaJ. OravecM. Fikar: Návrh H2 a Hinf riadenia s využitím Ljapunovových funkcií, FCHPT STU v Bratislave, 2022.
 8. M. Mojto – K. Ľubušký – M. FikarR. Paulen: Data-based Design of Inferential Sensors for an Industrial Depropanizer Column with Data Pre-treatment Analysis. Editor(i): Mário Mihaľ, V 48th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering SSCHE 2022 and Membrane Conference PERMEA 2022, Slovak Society of Chemical Engineering, Bratislava, SK, str. 200, 2022.
 9. M. Mojto – K. Ľubušký – M. FikarR. Paulen: Support Vector Machine-based Design of Multi-model Inferential Sensors. Editor(i): Ludovic Montastruc, Stephane Negny, V 32nd European Symposium on Computer Aided Process Engineering, Elsevier, č. 1, zv. 32, str. 1045–1050, 2022.
 10. M. Mojto – K. Ľubušký – M. FikarR. Paulen: Multi-Model Soft-Sensor Design for a Depropanizer Distillation Column. V Advanced Process Modelling Forum 18-19 October 2022, 2022.   Zenodo
 11. J. OravecM. Klaučo: Real-time tunable approximated explicit MPC. Automatica, zv. 142, str. 110315, 2022.
 12. J. Shi – Y. Jiang – J. Oravec – B. Houska: Parallel MPC for Linear Systems with State and Input Constraints. IEEE Control Systems Letters, zv. 7, str. 229–234, 2022.

Riešitelia

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS