Číslo projektu:
VEGA 1/0297/22
Názov projektu:
Metódy riadenia pre nízkouhlíkovú automatizáciu procesov
Grantová schéma:
VEGA
Typ projektu:
Výskumné projekty VEGA
Začiatok projektu:
01.01.2022
Koniec projektu:
31.12.2025
Zodpovedný riešiteľ:
Juraj Oravec
Zástupca zodpovedného riešiteľa:
Radoslav Paulen
Riešitelia:
Peter Bakaráč, Diana Dzurková, Lenka Galčíková, Michaela Horváthová, Martin Kalúz, Roman Kohút, Alajos Mészáros, Richard Valo, Anna Vasičkaninová

Doba riešenia: 1.1.2022 - 31.12.2025
Kód projektu: VEGA 1/0297/22


Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa: doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD.
Riešitelia: Ing. Peter Bakaráč, Ing. Michaela Horváthová, Ing. Martin Kalúz, Ing. Roman Kohút, Prof. Ing. Alajos Mészáros, PhD., Dr.h.c., Ing. Richard Valo, Ing. Anna Vasičkaninová, Ing. Diana Dzurková

Anotácia projektu: Projekt sa venuje základnému výskumu v oblasti návrhu metód pokročilého riadenia pre budovanie nízkouhlíkovej automatizácie procesov. Minimalizácia spotreby energie sa dosahuje rozvojom pokročilých metód prediktívneho riadenia s využitím pokročilých techník robustného riadenia, paralelných výpočtov, strojového učenia a ekonomických kritérií. Metódy prediktívneho riadenia budú vyvíjané so špeciálnym zreteľom na procesy chemického, biochemického, farmaceutického a potravinárskeho priemyslu, avšak možnosti ich implementácie nebudú limitované len na tieto odvetvia hospodárskej činnosti. Teoretické výsledky projektu budú softvérovo implementované a experimentálne analyzované v laboratórnych podmienkach. Pri návrhu metód sa zohľadnia možnosti praktickej implementácie na štandardných priemyselných hardvérových zariadeniach.

Publikácie

2022

 1. P. BakaráčM. HorváthováL. GalčíkováJ. Oravec – M. Bakošová: Approximated MPC for embedded hardware: Recursive random shooting approach. Computers & Chemical Engineering, zv. 165, 2022.
 2. R. FáberR. Valo – M. Roman – R. Paulen: Towards Temperature Monitoring in Long-Term Grain Storage. V 2022 Cybernetics & Informatics (K&I), 2022.
 3. M. FikarM. KlaučoR. Paulen: Theory of Automatic Control I. Practice Examples, FCHPT STU v Bratislave, 2022.
 4. L. GalčíkováM. HorváthováJ. Oravec – M. Bakošová: Self-Tunable Approximated Explicit Model Predictive Control of a Heat Exchanger. Chemical Engineering Transactions, 2022, Vol. 94, č. 94, str. 1015–1020, 2022.
 5. A. R. Gottu Mukkula – R. Paulen: Robust Design of Optimal Experiments Considering Consecutive Re-Designs. Editor(i): Luis Ricardez-Sandoval, Jesus Pico, V 13th IFAC Symposium on Dynamics and Control of Process Systems, including Biosystems, IFAC, str. 14–19, 2022.
 6. M. HorváthováL. GalčíkováJ. Oravec: Control Design for a Nonlinear Reactors-Separator Plant. V 2022 Cybernetics & Informatics (K&I), str. 1–6, 2022.
 7. J. MiklešĽ. ČirkaJ. OravecM. Fikar: Návrh H2 a Hinf riadenia s využitím Ljapunovových funkcií, FCHPT STU v Bratislave, 2022.
 8. M. Mojto – K. Ľubušký – M. FikarR. Paulen: Data-based Design of Inferential Sensors for an Industrial Depropanizer Column with Data Pre-treatment Analysis. Editor(i): Mário Mihaľ, V 48th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering SSCHE 2022 and Membrane Conference PERMEA 2022, Slovak Society of Chemical Engineering, Bratislava, SK, str. 200, 2022.
 9. M. Mojto – K. Ľubušký – M. FikarR. Paulen: Support Vector Machine-based Design of Multi-model Inferential Sensors. Editor(i): Ludovic Montastruc, Stephane Negny, V 32nd European Symposium on Computer Aided Process Engineering, Elsevier, č. 1, zv. 32, str. 1045–1050, 2022.
 10. M. Mojto – K. Ľubušký – M. FikarR. Paulen: Multi-Model Soft-Sensor Design for a Depropanizer Distillation Column. V Advanced Process Modelling Forum 18-19 October 2022, 2022.
 11. J. OravecM. Klaučo: Real-time tunable approximated explicit MPC. Automatica, zv. 142, str. 110315, 2022.
 12. J. Shi – Y. Jiang – J. Oravec – B. Houska: Parallel MPC for Linear Systems with State and Input Constraints. IEEE Control Systems Letters, zv. 7, str. 229–234, 2022.

Riešitelia

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS