Číslo projektu:
VV-0029-07
Názov projektu:
Algoritmy pre optimálne riadenie procesov prestupu tepla a látky s hybridnou dynamikou
Typ projektu:
Výskumné projekty APVV
Začiatok projektu:
01.02.2008
Koniec projektu:
31.12.2010
Zodpovedný riešiteľ:
Miroslav Fikar
Riešitelia:
Monika Bakošová, Lenka Blahová, Ľuboš Čirka, Michal Čižniar, Ján Dvoran, Martin Herceg, Tomáš Hirmajer, Michal Kačúr, Martin Kalúz, Mária Karšaiová, Jana Kmeťová, Michal Kvasnica, Peter Líška, Katarína Matejičková, Alajos Mészáros, Ján Mikleš, Juraj Oravec, Radoslav Paulen, Michal Paulovič, Marián Podmajerský, Dalibor Puna, Ivana Rauová, Alexander Szűcs, Richard Valo, Anna Vasičkaninová, Jana Závacká

Čas riešenia

2008-2011

Abstrakt

Projekt je zameraný na výskum v oblasti tvorby metód, algoritmov a prostriedkov pre modelovanie a identifikáciu technologických celkov v procesnom priemysle, ako aj návrh a implementáciu algoritmov na systézu, analýzu a výslednú implementáciu riadiacich systémov pre uvedené procesy. Čiastkové metódy a algoritmy budú podriadené požiadavkám efektívnej implementácie, čím povedú k znižovaniu finančnej nákladnosti riadiacich systémov pre procesy, v ktorých prebieha prestup tepla a látky a ktoré možno opísať hybridnými modelmi

Ciele

Cieľom projektu je navrhnúť metódy a postupy hľadania optimálneho prevádzkového stavu kľúčových technologických uzlov v procesnom priemysle. Použité budú metódy on-line a off-line optimalizácie založené na hybridných modeloch.

Ciele prvej etapy riešenia, rok 2008

 • Analýza a návrh hybridných matematických modelov pre opis procesov chemického a potravinárskeho priemyslu
 • Analýza neurčitostí procesov a ich zakomponovanie do matematických modelov
 • Rozšírenie modelovacieho jazyka HYSDEL o podporu vektorových a maticových premenných
 • Rozšírenie modelovacieho jazyka HYSDEL o možnosť tvorby kompozičných systémov a o grafické modelovanie hybridných systémov v prostredí MATLAB a SIMULINK
 • Analýza zložitosti matematických modelov, určenie kritérií zložitosti
 • Návrh spôsobov znižovania zložitosti matematických modelov hybridných systémov
 • Rozvoj metód rigoróznych simulácii systémov s hybridnou dynamikou
 • Analýza citlivosti optimálnych riešení a jej aplikácia na riešenie problémov s neurčitými parametrami
 • Návrh globálnych metód optimalizácie chemických a potravinárskych procesov

Ciele druhej etapy riešenia, rok 2009

 • Vývoj metód optimálneho riadenia hybridných systémov s maximálnym akcentom na efektívnosť riešenia optimalizačných problémov zahŕňajúcich celočíselné premenné
 • Návrh algoritmov robustného riadenia hybridných systémov
 • Vývoj metód odhadu stavových veličín pre hybridné systémy
 • Analýza dostupných metód identifikácie hybridných systémov z pohľadu ich využiteľnosti pre procesy chemického priemyslu
 • Rozvoj metód pre riešenie optimalizačných problémov pomocou parametrického programovania
 • Návrh spôsobov znižovania zložitosti parametrických riešení optimalizačných problémov
 • Štúdium metód a balíkov nelineárneho programovania pre problémy veľkej zložitosti vhodné pre riešenie procesov chemických a potravinárskych výrob

Ciele tretej etapy riešenia, rok 2010, 6/2011

 • Návrh nových metód na efektívnu implementáciu parametrických riešení v reálnom čase s akcentom na znižovanie pamäťovej a výpočtovej náročnosti
 • Rozvoj softvérového balíka MPT pre návrh optimálnych regulátorov pomocou parametrického programovania, robustného riadenia a odhadu stavových veličín
 • Rozšírenie balíka MPT o možnosť exportu optimálnych regulátorov priamo do priemyselných riadiacich systémov vo forme počítačového kódu
 • Rozšírenie balíka DYNOPT o metódy globálnej optimalizácie
 • Rozšírenie balíka DYNOPT o metódy nelineárneho programovania umožňujúce riešiť problémy veľkej zložitosti
 • Vývoj metodológie pre simuláciu a optimalizáciu hybridných procesov
 • Aplikácie metód optimálneho riadenia hybridných systémov v riadení procesov chemického priemyslu

Kód projektu

APVV-0029-07

Riešitelia

OIRP

Publikácie

2011

 1. M. Bakošová – M. Kačur – J. Oravec: Control of a Tubular Heat Exchanger. Editor(i): Fikar, M., Kvasnica. M., V Proceedings of the 18th International Conference on Process Control, Slovak University of Technology in Bratislava, Tatranská Lomnica, Slovakia, str. 338–343, 2011.
 2. M. BakošováA. Mészáros – J. Klemeš – J. Oravec: Comparison of Robust and Optimal Approach to Stabilization of CSTRs. Chemical Engineering Transactions, zv. 25, str. 99–104, 2011.
 3. M. BakošováJ. Oravec – M. Kačur – J. Závacká: Stabilization of Chemical Reactors Using Robust and Optimal Controllers. Editor(i): Markoš, J., V Proceedings of the 38th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering, Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare, Slovakia, str. 988–997, 2011.
 4. L. Blahová – J. Dvoran: Control Design of Chemical Reactor with Disturbances by Neuro-fuzzy Methods. V Selected Topics on Constrained and Nonlinear Control. Preprints, STU Bratislava - NTNU Trondheim, str. 281–284, 2011.
 5. L. Blahová – J. Dvoran: Neuro-Fuzzy Control of the Three Tank System. Editor(i): Fikar, M., Kvasnica. M., V Proceedings of the 18th International Conference on Process Control, Slovak University of Technology in Bratislava, Tatranská Lomnica, Slovakia, str. 356–359, 2011.
 6. L. Blahová – J. Dvoran – J. Kmeťová: Intelligent Control of the Three Tank System. Editor(i): Markoš, J., V Proceedings of the 38th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering, Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare, Slovakia, str. 100–107, 2011.
 7. M. Kvasnica: Multi-Parametric Toolbox, V Selected Topics on Constrained and Nonlinear Control. Workbook, STU Bratislava - NTNU Trondheim, str. 101–170, 2011.
 8. M. KvasnicaM. FikarĽ. Čirka – M. Herceg: Complexity Reduction in Explicit Model Predictive Control, V Selected Topics on Constrained and Nonlinear Control. Textbook, STU Bratislava - NTNU Trondheim, str. 241–288, 2011.
 9. M. Kvasnica – M. Herceg – Ľ. ČirkaM. Fikar: Explicit Minimum-Time Controllers for Fuzzy Systems. V Selected Topics on Constrained and Nonlinear Control. Preprints, STU Bratislava - NTNU Trondheim, str. 287–292, 2011.
 10. M. Kvasnica – M. Herceg – Ľ. ČirkaM. Fikar: Robust Explicit Time-Optimal Control of PWA Systems with Parametric Uncertainties. V Selected Topics on Constrained and Nonlinear Control. Preprints, STU Bratislava - NTNU Trondheim, str. 295–300, 2011.
 11. M. Kvasnica – J. Löfberg – M. Fikar: Stabilizing polynomial approximation of explicit MPC. Automatica, č. 10, zv. 47, str. 2292–2297, 2011.
 12. M. Kvasnica – I. Rauová – M. Fikar: Real-Time Implementation of Model Predictive Control Using Automatic Code Generation. V Selected Topics on Constrained and Nonlinear Control. Preprints, STU Bratislava - NTNU Trondheim, str. 311–316, 2011.
 13. M. Kvasnica – I. Rauová – M. Fikar: Separation Functions used in Simplification of Explicit MPC Feedback Laws. V Selected Topics on Constrained and Nonlinear Control. Preprints, STU Bratislava - NTNU Trondheim, str. 303–308, 2011.
 14. M. Kvasnica – I. Rauová – M. Fikar: Simplification of Explicit MPC Feedback Laws via Separation Functions. V Preprints of the 18th IFAC World Congress Milano (Italy) August 28 - September 2, 2011, str. 5383–5388, 2011.
 15. M. Kvasnica – I. Rauová – Š. Gyurki – M. Fikar: Least Invasive Stabilizing Correction of Arbitrary Controllers, V Selected Topics in Modelling and Control, Editor(i): J. Mikleš, V. Veselý, Slovak University of Technology Press Bratislava, č. 7, str. 13–15, 2011.
 16. M. Kvasnica – A. Szűcs – M. Fikar: Automated Piecewise Affine Approximation of Nonlinear Systems. V Selected Topics on Constrained and Nonlinear Control. Preprints, STU Bratislava - NTNU Trondheim, str. 319–326, 2011.
 17. R. Matušů – J. Závacká – R. Prokop – M. Bakošová: The Kronecker Summation Method for Robust Stabilization Applied to a Chemical Reactor. Journal of Control Science and Engineering, zv. 2011, 2011.
 18. J. MiklešĽ. ČirkaM. Fikar: H2 MIMO Controller with Integral Action, V Selected Topics in Modelling and Control, Editor(i): J. Mikleš, V. Veselý, Slovak University of Technology Press Bratislava, č. 7, str. 7–12, 2011.
 19. R. PaulenM. Fikar: Tighter Convex Relaxations for Global Optimization Using alphaBB Based Approach. Editor(i): Fikar, M., Kvasnica. M., V Proceedings of the 18th International Conference on Process Control, Slovak University of Technology in Bratislava, Tatranská Lomnica, Slovakia, str. 537–542, 2011.
 20. R. PaulenM. Fikar – G. Foley – Z. Kovacs – P. Czermak: Time-optimal diafiltration under gel polarization conditions. V ICOM 2011 - Book of abstracts, str. 379–380, 2011.
 21. R. PaulenM. Fikar – Z. Kovacs – P. Czermak: Dynamic Optimization of Diafiltration Process for Albumin Production. V Selected Topics on Constrained and Nonlinear Control. Preprints, STU Bratislava - NTNU Trondheim, str. 329–334, 2011.
 22. R. PaulenM. Fikar – Z. Kovacs – P. Czermak: Process optimization of diafiltration with time-dependent water adding for albumin production. Chemical Engineering and Processing: Process Intensification, č. 8, zv. 50, str. 815–821, 2011.
 23. R. PaulenM. Fikar – Z. Kovacs – P. Czermak: Optimal Control of Diafiltration Process for Albumin Production. V Preprints of the 18th IFAC World Congress Milano (Italy) August 28 - September 2, 2011, str. 14007–14012, 2011.
 24. R. Paulen – G. Foley – M. Fikar – Z. Kovacs – P. Czermak: Minimizing the process time for ultrafiltration/diafiltration under gel polarization conditions. Journal of Membrane Science, č. 1-2, zv. 380, str. 148–154, 2011.
 25. M. Paulovič – M. Kvasnica – A. Szűcs – M. Fikar: Safety Verification of Rule-Based Controllers. Editor(i): Fikar, M., Kvasnica. M., V Proceedings of the 18th International Conference on Process Control, Slovak University of Technology in Bratislava, Tatranská Lomnica, Slovakia, str. 278–283, 2011.
 26. M. Podmajerský – B. Chachuat – M. Fikar: Integrated Two-Time-Scale Scheme for Real-time Optimisation of Batch Processes. V Preprints of the 18th IFAC World Congress Milano (Italy) August 28 - September 2, 2011, str. 11405–11410, 2011.
 27. I. Rauová – M. KvasnicaM. Fikar: Separating Functions for Complexity Reduction of Explicit Model Predictive Control. Editor(i): Fikar, M., Kvasnica. M., V Proceedings of the 18th International Conference on Process Control, Slovak University of Technology in Bratislava, Tatranská Lomnica, Slovakia, str. 427–433, 2011.
 28. I. Rauová – R. ValoM. KvasnicaM. Fikar: Real-Time Model Predictive Control of a Fan Heater via PLC. Editor(i): Fikar, M., Kvasnica. M., V Proceedings of the 18th International Conference on Process Control, Slovak University of Technology in Bratislava, Tatranská Lomnica, Slovakia, str. 388–393, 2011.
 29. I. Rauová – R. ValoM. KvasnicaM. Fikar: Real-Time Implementation of Explicit MPC Using PLC. AT&P Journal Plus, č. 2, str. 67–72, 2011.
 30. A. Szűcs – M. KvasnicaM. Fikar: MATLAB Toolbox for Automatic Approximation of Nonlinear Functions. Editor(i): Fikar, M., Kvasnica. M., V Proceedings of the 18th International Conference on Process Control, Slovak University of Technology in Bratislava, Tatranská Lomnica, Slovakia, str. 119–124, 2011.
 31. A. Szűcs – M. KvasnicaM. Fikar: Data Compression Techniques for Complexity Reduction in Explicit MPC, V Selected Topics in Modelling and Control, Editor(i): J. Mikleš, V. Veselý, Slovak University of Technology Press Bratislava, č. 7, str. 18–23, 2011.
 32. A. Szűcs – M. KvasnicaM. Fikar: A Memory-Efficient Representation of Explicit MPC Solutions. V Proceedings of the 50th CDC and ECC, Orlando, Florida, str. 1916–1921, 2011.
 33. A. VasičkaninováM. BakošováA. Mészáros – J. Klemeš: Neural network predictive control of a heat exchanger. Applied Thermal Engineering, zv. 31, str. 2094–2100, 2011.
 34. J. Závacká – M. Bakošová: Robust control of a laboratory processes with uncertainty. Editor(i): Markoš, J., V Proceedings of the 38th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering, Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare, Slovakia, str. 68–74, 2011.
 35. J. Závacká – M. Bakošová: Robust Controller Design for a Laboratory Process with Uncertainties. Editor(i): Fikar, M., Kvasnica. M., V Proceedings of the 18th International Conference on Process Control, Slovak University of Technology in Bratislava, Tatranská Lomnica, Slovakia, str. 72–76, 2011.
 36. J. Závacká – M. Bakošová: Robust PI Controller for Control of a Laboratory Process with Uncertainties, V Selected Topics in Modelling and Control, Editor(i): J. Mikleš, V. Veselý, Slovak University of Technology Press Bratislava, č. 7, str. 35–39, 2011.
 37. J. Závacká – M. Bakošová – K. Matejičková: Robust Control of a CSTR. V Selected Topics on Constrained and Nonlinear Control. Preprints, STU Bratislava - NTNU Trondheim, str. 345–350, 2011.

2010

 1. M. BakošováĽ. Čirka: Robust Stabilization of a Chemical Reactor Using Robust Static Output Feedback PI Controller. V Principia Cybernetica 2010, Technická univerzita v Liberci, Liberec, Česká republika, str. 9–14, 2010.
 2. M. Bakošová – D. Puna – A. Vasičkaninová – M. Karšaiová: Robust and PID Stabilization of an Exothermic Reactor, V Selected Topics in Modelling and Control, Editor(i): Mikleš, J., Veselý, V., Slovak University of Technology Press, zv. 6, str. 19–25, 2010.
 3. M. Bakošová – K. Vaneková – J. Závacká: PI Controller Design for time Delay Systems. V In Proceedings of the 9th IFACWorkshop on Time Delay Systems, 2010.
 4. M. BakošováA. Vasičkaninová – M. Karšaiová: Robust Stabilization of an Exothermic Chemical Reactor with Input Constraints. V Proceedings of the 9th International Scientific - Technical Conference Process Control 2010, University of Pardubice, Kouty nad Desnou, Czech Republic, str. C101a–1–C101a–9, 2010.
 5. M. BakošováA. Vasičkaninová – M. Karšaiová: Robust Stabilization of a CSTR with Constrained Input. Editor(i): Markoš, J., V Proceedings of the 37th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering, Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare, Slovakia, str. 113–125, 2010.
 6. M. BakošováA. Vasičkaninová – M. Karšaiová: Robust Static Output Feedback Stabilization of an Exothermic Chemical Reactor with Input Constraints. Editor(i): N. Mastorakis, V. Mladenov, Z. Bojkovic, V. Vasek, V Latest Trends on Systems, WSEAS Press, Corfu Island, Greece, č. I, zv. 14, str. 341–346, 2010.
 7. M. BakošováA. Vasičkaninová – M. Karšaiová: Stabilization of chemical reactors using robust PID controllers. V 7th European Congress of Chemical Engineering 7 and 19th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2010, Orgit s.r.o., Prague, Czech Republic, str. 1249.pdf, 2010.
 8. L. Blahová – J. Dvoran: Riadenie chemického reaktora v prítomnosti porúch pomocou neuro-fuzzy systému riadenia. Editor(i): Kozák, Š., Kozáková, A., Rosinová, D., V Medzinárodná konferencia Kybernetika a Informatika, Vydavateľstvo STU, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, 2010.
 9. L. Blahová – J. Dvoran: Control Design of Chemical Technological Processes by Intelligent Methods. Editor(i): Markoš, J., V Proceedings of the 37th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering, Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare, Slovakia, str. 88–95, 2010.
 10. L. Blahová – J. Dvoran: Control Design of Chemical Technological Processes by Neuro-fuzzy Methods. V Proceedings of the 9th International Scientific - Technical Conference Process Control 2010, University of Pardubice, Kouty nad Desnou, Czech Republic, str. C014a-1–C014a-8, 2010.
 11. L. Blahová – J. Dvoran: Neuro-Fuzzy Control of Chemical Reactor with Disturbances. Editor(i): N. Mastorakis, V. Mladenov, Z. Bojkovic, V. Vasek, V Latest Trends on Systems, WSEAS Press, Corfu Island, Greece, č. I, zv. 14, str. 336–340, 2010.
 12. M. Čižniar – M. Fikar – M. A. Latifi: Globally Optimal Nonlinear Model Predictive Control Design, V Selected Topics in Modelling and Control, Editor(i): Mikleš, J., Veselý, V., Slovak University of Technology Press, zv. 6, str. 81–86, 2010.
 13. M. Fikar: Optimal operation of dynamic processes. Editor(i): Markoš, J., V Proceedings of the 37th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering, Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare, Slovakia, str. 3–15, 2010.
 14. M. Fikar – Z. Kovacs – P. Czermak: Dynamic Optimization of Batch Diafiltration Processes. Journal of Membrane Science, č. 1-2, zv. 355, str. 168–174, 2010.
 15. M. Herceg – M. KvasnicaM. Fikar: Parametric Solution to Nonlinear Model Predictive Control, V Selected Topics in Modelling and Control, Editor(i): Mikleš, J., Veselý, V., Slovak University of Technology Press, zv. 6, str. 87–92, 2010.
 16. M. Karšaiová – M. BakošováA. Vasičkaninová: Control of Chemical Processes Using Complex Control Structures. V Proceedings of the 9th International Scientific - Technical Conference Process Control 2010, University of Pardubice, Kouty nad Desnou, Czech Republic, str. C120a - 1–C120a - 7, 2010.
 17. M. KvasnicaM. Fikar: Performance-Lossless Complexity Reduction in Explicit MPC. 2010.
 18. M. KvasnicaM. Fikar: Advances in Real-Time Model Predictive Control. V Proceedings of the 9th International Scientific - Technical Conference Process Control 2010, University of Pardubice, Kouty nad Desnou, Czech Republic, str. C012a-1–C012a-19, 2010.
 19. M. KvasnicaM. Fikar: Design and Implementation of Model Predictive Control using Multi-Parametric Toolbox and YALMIP. V Proceedings of the 2010 IEEE International Symposium on Computer-Aided Control System Design, Yokohama, Japan, str. 999–1004, 2010.
 20. M. KvasnicaM. Fikar: Performance-Lossless Complexity Reduction in Explicit MPC. V Proceedings of the 49th IEEE Conference on Decision and Control 2010, str. 5270–5275, 2010.
 21. M. Kvasnica – M. Herceg – Ľ. ČirkaM. Fikar: Model predictive control of a CSTR: A hybrid modeling approach. Chemical papers, č. 3, zv. 64, str. 301–309, 2010.
 22. M. Kvasnica – F. J. Christophersen – M. Herceg – M. Fikar: Polynomial Approximation of Closed-Form MPC for Piecewise Affine Systems, V Selected Topics in Modelling and Control, Editor(i): Mikleš, J., Veselý, V., Slovak University of Technology Press, zv. 6, str. 105–112, 2010.
 23. M. Kvasnica – J. Löfberg – M. Herceg – Ľ. ČirkaM. Fikar: Low-Complexity Polynomial Approximation of Explicit MPC via Linear Programming. V Proceedings of the American Control Conference, Baltimore, USA, str. 4713–4718, 2010.
 24. M. Kvasnica – I. Rauová – M. Fikar: Real-time Implementation of MPC on Low-cost Hardware. V Proceedings of the 9th International Scientific - Technical Conference Process Control 2010, University of Pardubice, Kouty nad Desnou, Czech Republic, str. C116a-1–C116a-11, 2010.
 25. M. Kvasnica – I. Rauová – M. Fikar: Automatic Code Generation for Real-Time Implementation of Model Predictive Control. V Proceedings of the 2010 IEEE International Symposium on Computer-Aided Control System Design, Yokohama, Japan, str. 993–998, 2010.
 26. M. Kvasnica – A. Szűcs – M. Fikar: Optimization-Based Automatic Derivation of Hybrid Models. 2010.
 27. M. Kvasnica – A. Szűcs – M. Fikar: Optimization-Based Automatic Derivation of Hybrid Approximations. V VOCAL 2010, Program and Abstracts, str. 55–55, 2010.
 28. R. PaulenM. Fikar – G. Foley – Z. Kovacs – P. Czermak: Time-Optimal Diafiltration Process: Dynamic Optimization Approach. V VOCAL 2010, Program and Abstracts, str. 91–92, 2010.
 29. R. PaulenM. Fikar – M. A. Latifi: Dynamic Optimization of a Hybrid System: Emulsion Polymerization Reaction. Editor(i): Kozák, Š., Kozáková, A., Rosinová, D., V Medzinárodná konferencia Kybernetika a Informatika, Vydavateľstvo STU, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, 2010.
 30. R. PaulenM. Fikar – M. A. Latifi: Dynamic Optimization of a Hybrid System: Emulsion Polymerization Reaction. Journal of Cybernetics and Informatics, zv. 10, str. 31–40, 2010.
 31. R. PaulenM. Fikar – M. A. Latifi: Dynamic Optimization of Emulsion Polymerization Process. V Proceedings of the 9th International Scientific - Technical Conference Process Control 2010, University of Pardubice, Kouty nad Desnou, Czech Republic, str. C023a-1–C023a-11, 2010.
 32. R. PaulenM. Fikar – M. A. Latifi: Dynamic Optimization of a Polymerization Reactor. V 18th Mediterranean Conference on Control and Automation, Marrakech, Morocco, str. 733–738, 2010.
 33. R. Paulen – Z. Kovacs – M. Fikar – P. Czermak: Dynamic Optimization of Batch Membrane Filtration Processes. V Permea 2010 - Proceedings of the 5th Membrane Science and Technology Conference of the Visegad Countries with Wider International Participation, str. 67–67, 2010.
 34. M. Podmajerský – B. Chachuat – M. Fikar: Integrated Two-Time-Scale Scheme for Dynamic Real-Time Optimisation. V Proceedings of the 9th International Scientific - Technical Conference Process Control 2010, University of Pardubice, Kouty nad Desnou, Czech Republic, str. C088a-1–C088a-14, 2010.
 35. M. Podmajerský – B. Chachuat – M. Fikar: Dynamic Optimisation of Batch Processes by Integrated Two-Time-Scale Scheme. Acta Chimica Slovaca, č. 2, zv. 3, str. 38–56, 2010.
 36. K. Vaneková – M. Bakošová – R. Matušů – R. Prokop – J. Závacká: Robust PI controller design for a laboratory time delay process. V 18th Mediterranean Conference on Control and Automation, Marrakech, Morocco, str. 1000–1006, 2010.
 37. K. Vaneková – M. Bakošová – R. Matušů – J. Závacká: Robust PI Control of a Laboratory Time-delay Process, V Selected Topics in Modelling and Control, Editor(i): Mikleš, J., Veselý, V., Slovak University of Technology Press, zv. 6, str. 31–36, 2010.
 38. K. Vaneková – M. Bakošová – J. Závacká: Robust PI Controllers for Systems with Transport Delay. Editor(i): Kozák, Š., Kozáková, A., Rosinová, D., V Medzinárodná konferencia Kybernetika a Informatika, Vydavateľstvo STU, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, 2010.
 39. K. Vaneková – M. Bakošová – J. Závacká: Robust PI Controller design. Editor(i): Markoš, J., V Proceedings of the 37th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering, Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare, Slovakia, 2010.
 40. K. Vaneková – M. Bakošová – J. Závacká: Robust PI Controller Design for a Laboratory Process. V Proceedings of the 9th International Scientific - Technical Conference Process Control 2010, University of Pardubice, Kouty nad Desnou, Czech Republic, str. C054a–1–C054a–9, 2010.
 41. A. VasičkaninováM. Bakošová: Neural network predictive control of a distillation column. Editor(i): Markoš, J., V Proceedings of the 37th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering, Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare, Slovakia, str. 683–692, 2010.
 42. A. VasičkaninováM. Bakošová: Locally Optimal fuzzy Control of a Heat Exchanger. Editor(i): N. Mastorakis, V. Mladenov, Z. Bojkovic, V. Vasek, V Latest Trends on Systems, WSEAS Press, Corfu Island, Greece, č. II, zv. 14, str. 670–675, 2010.
 43. A. VasičkaninováM. Bakošová: Predictive Control of a Chemical Reactor, V Selected Topics in Modelling and Control, Editor(i): Mikleš, J., Veselý, V., Slovak University of Technology Press, zv. 6, str. 98–104, 2010.
 44. A. VasičkaninováM. Bakošová: Locally Optimal Fuzzy Control of a Heat Exchanger. WSEAS Transcations on Systems, č. 9, zv. 9, str. 999–1008, 2010.
 45. A. VasičkaninováM. Bakošová – M. Karšaiová: Fuzzy Internal Model Control of the Chemical Reactor. V Proceedings of the 9th International Scientific - Technical Conference Process Control 2010, University of Pardubice, Kouty nad Desnou, Czech Republic, str. C118a-1–C118a-13, 2010.
 46. A. VasičkaninováM. BakošováA. Mészáros – J. Klemeš: Neural network predictive control of a heat exchanger. Chemical Engineering Transactions, zv. 21, str. 73–78, 2010.
 47. J. Závacká – M. Bakošová – K. Vaneková: Design of Robust PI Controllers for Exothermic Chemical Reactor. V Proceedings of the 9th International Scientific - Technical Conference Process Control 2010, University of Pardubice, Kouty nad Desnou, Czech Republic, str. C017a-1–C017a-10, 2010.
 48. J. Závacká – M. Bakošová – K. Vaneková: Design of Robust PI Controllers for Control of an Exothermic Chemical Reactor. Editor(i): N. Mastorakis, V. Mladenov, Z. Bojkovic, V. Vasek, V Latest Trends on Systems, WSEAS Press, Corfu Island, Greece, č. II, zv. 14, str. 387–392, 2010.
 49. J. Závacká – M. Bakošová – K. Vaneková: Robust PI Controller Design for Technological Processes. V 7th European Congress of Chemical Engineering 7 and 19th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2010, Orgit s.r.o., Prague, Czech Republic, str. 0855.pdf, 2010.
 50. J. Závacká – M. Bakošová – K. Vaneková: Robust PI Control of Chemical Reactors. Acta Chimica Slovaca, č. 1, zv. 3, str. 3–14, 2010.

2009

 1. M. BakošováJ. Oravec: Software for PID Controller Tuning. Editor(i): Fikar, M., Kvasnica, M., V Proceedings of the 17th International Conference on Process Control ’09, Slovak University of Technology in Bratislava, Štrbské Pleso, Slovakia, str. 524–527, 2009.
 2. M. Bakošová – D. Puna – J. Závacká – K. Vaneková: Robust Static Output Feedback Control of a Mixing Unit. V Proceedings of the European Control Conference 2009, EUCA, Budapest, str. 4139–4144, 2009.
 3. L. Blahová – J. Dvoran: Neural-Fuzzy Control of Chemical Technological Processes. Editor(i): Fikar, M., Kvasnica, M., V Proceedings of the 17th International Conference on Process Control ’09, Slovak University of Technology in Bratislava, Štrbské Pleso, Slovakia, str. 268–272, 2009.
 4. M. Čižniar – M. Podmajerský – T. Hirmajer – M. Fikar – M. A. Latifi: Global optimization for parameter estimation of differential-algebraic systems. Chemical Papers, č. 3, zv. 63, str. 274–283, 2009.
 5. M. Herceg – M. KvasnicaM. Fikar: Parametric Approach to Nonlinear Model Predictive Control, V Nonlinear Model Predictive Control, Editor(i): Magni, L. and Raimondo, D. M. and Allgoewer, F., Springer Berlin / Heidelberg, str. 381–389, 2009.
 6. M. Herceg – M. KvasnicaM. Fikar: Minimum-time predictive control of a servo engine with deadzone. Control Engineering Practice, č. 60, str. 1349–1357, 2009.
 7. M. Herceg – M. KvasnicaM. FikarĽ. Čirka: Real-Time Control of a Thermo-Optical Device Using Polynomial Approximation of MPC Scheme. Editor(i): Fikar, M., Kvasnica, M., V Proceedings of the 17th International Conference on Process Control ’09, Slovak University of Technology in Bratislava, Štrbské Pleso, Slovakia, str. 332–340, 2009.
 8. M. Herceg – M. KvasnicaM. FikarĽ. Čirka: Real-time Control of a Thermo-Optical Device Using Polynomial Approximation of MPC Scheme. AT&P Journal Plus, č. 2, str. 36–42, 2009.
 9. Z. Kovacs – M. Fikar – P. Czermak: Mathematical modeling of diafiltration. V Conference of Chemical Engineering, Pannonia University, Veszprem, str. 135–135, 2009.
 10. Z. Kovacs – M. Fikar – P. Czermak: Mathematical modeling of diafiltration. Hungarian Journal of Industrial Chemistry, č. 2, zv. 37, str. 159–164, 2009.
 11. M. Kvasnica: Real-Time Model Predictive Control via Multi-Parametric Programming: Theory and Tools, VDM Verlag, Saarbruecken, 2009.
 12. M. Kvasnica – M. Herceg – Ľ. ČirkaM. Fikar: Time Optimal Control of Fuzzy Systems: a Parametric Programming Approach. V Proceedings of the 28th IASTED Conference on Modelling, Identification and Control, str. 640-805.pdf, 2009.
 13. M. Kvasnica – M. Herceg – Ľ. ČirkaM. Fikar: Model Predictive Control of a CSTR. 2009.
 14. M. Kvasnica – M. Herceg – Ľ. ČirkaM. Fikar: Time-Optimal Control of Takagi-Sugeno Fuzzy Systems. V Proceedings of the 10th European Control Conference, Budapest, Hungary, str. 916–921, 2009.
 15. M. Kvasnica – M. Herceg – Ľ. ČirkaM. Fikar: Robust Adaptive Minimum-Time Control of Piecewise Affine Systems. V Proceedings of the 48th IEEE Conference on Decision and Control, str. 2454–2459, 2009.
 16. A. MészárosĽ. Čirka: Control Analysis for Processes with Internal Recycle. Chemical Engineering Transactions, č. 18, str. 731–736, 2009.
 17. R. PaulenM. Fikar – M. Čižniar – M. A. Latifi: Global Optimization for Parameter Estimation of Dynamic Systems. Editor(i): Fikar, M., Kvasnica, M., V Proceedings of the 17th International Conference on Process Control ’09, Slovak University of Technology in Bratislava, Štrbské Pleso, Slovakia, str. 86–92, 2009.
 18. R. PaulenM. Fikar – M. Čižniar – M. A. Latifi: Global Optimization for Parameter Estimation of Dynamic Systems. AT&P Journal Plus, č. 2, str. 71–78, 2009.
 19. M. Podmajerský – M. Fikar: On-Line Neighbouring-Extremal Controller Design for Setpoint-Transition in Presence of Uncertainty. Editor(i): Fikar, M., Kvasnica, M., V Proceedings of the 17th International Conference on Process Control ’09, Slovak University of Technology in Bratislava, Štrbské Pleso, Slovakia, str. 107–113, 2009.
 20. M. Podmajerský – M. Fikar: On-Line Neighbouring-Extremal Controller Design for Setpoint-Transition in Presence of Uncertainty. AT&P Journal Plus, č. 2, str. 77–83, 2009.
 21. I. Rauová – M. KvasnicaĽ. ČirkaM. Fikar: Real-Time Model Predictive Control of a Laboratory Liquid Tanks System. Editor(i): Fikar, M., Kvasnica, M., V Proceedings of the 17th International Conference on Process Control ’09, Slovak University of Technology in Bratislava, Štrbské Pleso, Slovakia, str. 304–308, 2009.
 22. K. Vaneková – M. Bakošová – R. Matušů – J. Závacká: Robust Control of a Laboratory Process. Editor(i): Fikar, M., Kvasnica, M., V Proceedings of the 17th International Conference on Process Control ’09, Slovak University of Technology in Bratislava, Štrbské Pleso, Slovakia, str. 613–618, 2009.
 23. K. Vaneková – M. Bakošová – R. Matušů – J. Závacká: Robust control of a laboratory process. AT&P Journal Plus, č. 2, str. 98–103, 2009.
 24. A. VasičkaninováM. Bakošová: Neural Network Predictive Control of a Chemical Reactor. Editor(i): Fikar, M., Kvasnica, M., V Proceedings of the 17th International Conference on Process Control ’09, Slovak University of Technology in Bratislava, Štrbské Pleso, Slovakia, str. 426–431, 2009.
 25. A. VasičkaninováM. Bakošová: Neural Network Predictive Control of a Chemical Reactor. Acta Chimica Slovaca, č. 2, zv. 2, str. 21–36, 2009.
 26. J. Vöröš – J. MiklešĽ. Čirka: A Comparision of Different EKF Approaches for Parameters Estimation. Editor(i): Fikar, M., Kvasnica, M., V Proceedings of the 17th International Conference on Process Control ’09, Slovak University of Technology in Bratislava, Štrbské Pleso, Slovakia, str. 213–218, 2009.
 27. J. Vöröš – J. MiklešĽ. Čirka: A Comparision of Different EKF Approaches for Parameters Estimation. AT&P Journal Plus, č. 2, str. 31–35, 2009.
 28. J. Závacká – M. Bakošová – R. Matušů – K. Vaneková: Robust control of a mixing unit. Transfer inovácií, č. 14, str. 65–70, 2009.
 29. J. Závacká – M. Bakošová – K. Vaneková: Control of laboratory chemical reactor using robust PI controller. AT&P Journal Plus, č. 2, str. 84–88, 2009.

2008

 1. Ľ. ČirkaM. KvasnicaM. Fikar: WebLab Module for the Moodle Learning Management System. Editor(i): Huba, M., V Proceedings of 9th International Conference Virtual University 2008, E-academia Slovaca, Bratislava, str. fid000131.pdf, 2008.
 2. M. FikarĽ. Čirka – M. Herceg – M. Podmajerský: E-learning in Course Operating Systems. Editor(i): Huba, M., V Proceedings of 9th International Conference Virtual University 2008, E-academia Slovaca, Bratislava, str. fid000091.pdf, 2008.
 3. I. Rauová – M. KvasnicaĽ. ČirkaM. Fikar: Real-Time Model Predictive Control of a Laboratory Liquid Tanks System. V Proceedings of the 16th Annual Conference Technical Computing Prague 2008, Kongresové centrum ČVUT Praha, str. 89–95, 2008.

Riešitelia

2008

 1. Monika Bakošová
 2. Ľuboš Čirka
 3. Michal Čižniar
 4. Ján Dvoran
 5. Miroslav Fikar
 6. Martin Herceg
 7. Tomáš Hirmajer
 8. Michal Kačúr
 9. Martin Kalúz
 10. Mária Karšaiová
 11. Jana Kmeťová
 12. Michal Kvasnica
 13. Peter Líška
 14. Katarína Matejičková
 15. Alajos Mészáros
 16. Ján Mikleš
 17. Juraj Oravec
 18. Dalibor Puna
 19. Ivana Rauová
 20. Alexander Szűcs
 21. Richard Valo
 22. Anna Vasičkaninová
 23. Jana Závacká

2009

 1. Monika Bakošová
 2. Lenka Blahová
 3. Ľuboš Čirka
 4. Ján Dvoran
 5. Miroslav Fikar
 6. Martin Herceg
 7. Tomáš Hirmajer
 8. Michal Kačúr
 9. Martin Kalúz
 10. Mária Karšaiová
 11. Jana Kmeťová
 12. Michal Kvasnica
 13. Katarína Matejičková
 14. Alajos Mészáros
 15. Ján Mikleš
 16. Juraj Oravec
 17. Radoslav Paulen
 18. Michal Paulovič
 19. Marián Podmajerský
 20. Ivana Rauová
 21. Alexander Szűcs
 22. Richard Valo
 23. Anna Vasičkaninová
 24. Jana Závacká

2010

 1. Monika Bakošová
 2. Lenka Blahová
 3. Ľuboš Čirka
 4. Ján Dvoran
 5. Miroslav Fikar
 6. Michal Kačúr
 7. Martin Kalúz
 8. Mária Karšaiová
 9. Jana Kmeťová
 10. Michal Kvasnica
 11. Katarína Matejičková
 12. Alajos Mészáros
 13. Ján Mikleš
 14. Juraj Oravec
 15. Radoslav Paulen
 16. Michal Paulovič
 17. Marián Podmajerský
 18. Ivana Rauová
 19. Alexander Szűcs
 20. Richard Valo
 21. Anna Vasičkaninová
 22. Jana Závacká
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS