Číslo projektu:
1611
Názov projektu:
Návrh Optimálnych Regulátorov pre Priemyselné Mikroprocesorové Platformy
Grantová schéma:
Excelentné tímy mladých výskumníkov
Typ projektu:
Ostatné projekty
Začiatok projektu:
01.09.2021
Koniec projektu:
01.09.2023
Zodpovedný riešiteľ za FCHPT:
Michaela Horváthová
Riešitelia:
Peter Bakaráč, Matúš Furka, Lenka Galčíková, Karol Kiš

Tento projekt sa zaoberá návrhom a implementáciou pokročilých metód riadenia na vnorených mikroprocesorových platformách, používaných v priemysle. S cieľom preskúmať možnosti širšej priemyselnej implementácie daných metód. Dané metódy sú založené na optimalizácii, sú schopné certifikovať bezpečnosť riadenia čím dopomôžu k zvýšeniu bezpečnosti prevádzky. Ďalej dané metódy dokážu zohľadňovať požiadavky na kvalitu riadenia a ohraničenia na riadiace a riadené veličiny, čo vedie k zvýšeniu kvality produkcie, a k zníženiu prevádzkových nákladov a negatívnych dopadov na životné prostredie. Implementácia daných metód na vnorené platformy je zároveň v súlade s konceptom Priemysel 4.0. Vybrané pokročilé metódy riadenia implementovateľné na vnorených mikroprocesorových platformách sú: (i) robustné riadenie založené na konvexnom zdvihu, (ii) explicitné prediktívne riadenie, (iii) prediktívne riadenie založené na neurónových sieťach. Kvalita riadenia daných metód bude analyzovaná a porovnaná pomocou rôznych laboratórnych zariadení, ktoré budú riadené pomocou vnorených platforiem. Vybrané zariadenia sú: (i) laboratórny doskový výmenník tepla, (ii) laboratórny chemický reaktor, (iii) laboratórna klimatizačno-vykurovacia jednotka (z angl.  heating, ventilation, and air conditioning HVAC system). Tieto zariadenia sú významnými súčasťami prevádzok z rôznych odvetviach priemyslu od chemického potravinárskeho a farmaceutického až po strojársky. A implementácia pokročilého riadenia na daných zariadeniach by mala potenciál výrazne prispieť k rozvoju danej priemyselnej prevádzky.

Publikácie

2022

  1. P. BakaráčM. HorváthováL. GalčíkováJ. Oravec – M. Bakošová: Approximated MPC for embedded hardware: Recursive random shooting approach. Computers & Chemical Engineering, zv. 165, 2022.

Riešitelia


Zodpovednosť za obsah: Ing. Michaela Horváthová
Posledná aktualizácia: 12.07.2021 14:02
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS