Číslo projektu:
1606
Názov projektu:
Vývoj a implementácia riadiacich algoritmov pre chemicko-technologické procesy
Grantová schéma:
Mladý výskumník
Typ projektu:
Ostatné projekty
Začiatok projektu:
01.08.2021
Koniec projektu:
01.08.2022
Zodpovedný riešiteľ za FCHPT:
Michaela Horváthová

S narastajúcou potrebou spoločnosti po ekologicky a ekonomicky prijateľných riešeniach sa vyvíjajú aj  priemyselné prevádzky. Navyše, stále prebiehajúca pandémia COVID19 ukázala nevýhody potreby prítomnosti ľudského faktora v prevádzke a vplyv výpadku zamestnancov na dané prevádzky. V tomto kontexte, má ďalší vývoj automatizácie vo všetkých odvetviach priemyslu veľký potenciál. Tento projekt sa zaoberá vývojom a laboratórnou implementáciou riadiacich algoritmov chemicko-technologických procesov. Konkrétne sa jedná o výmenníky tepla a chemické reaktory, ktoré sa nachádzajú vo väčšine chemicko-technologických prevádzok. Optimálne a bezpečné riadenie týchto zariadení je kľúčovým ukazovateľom energetickej a ekonomickej efektivity danej prevádzky. Hlavným cieľom tohto projektu je analyzovať, modifikovať prípadne navrhnúť prístupy k riadeniu chemicko-technologických procesov. Následne navrhnuté prístupy založené na modely a konvexnej optimalizácii validovať s využitím laboratórnych výmenníkov a chemického reaktora. Za účelom dopomôcť širšej priemyselnej implementácii pokročilých prístupov schopných garantovať bezpečnosť a sledovať ekonomické a ekologické ciele chemicko-technologickej prevádzky.

Publikácie

2022

  1. M. HorváthováL. GalčíkováJ. Oravec: Control Design for a Nonlinear Reactors-Separator Plant. V 2022 Cybernetics & Informatics (K&I), str. 1–6, 2022.

Riešitelia


Zodpovednosť za obsah: Ing. Michaela Horváthová, PhD.
Posledná aktualizácia: 12.07.2021 14:06
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS