Číslo projektu:
1804
Názov projektu:
Redukcia zložitosti explicitného prediktívneho riadenia chemicko-technologických procesov
Grantová schéma:
Mladý výskumník
Typ projektu:
Ostatné projekty
Začiatok projektu:
01.07.2021
Koniec projektu:
31.07.2022
Zodpovedný riešiteľ:
Lenka Galčíková

Prediktívne riadenie sa využíva v praxi čoraz viac vďaka jeho mnohým benefitom. Hlavnou charakteristikou je možnosť implementácie optimálnej hodnoty akčného zásahu v každom kroku riadenia. Ďalšou dôležitou vlastnosťou je možnosť zahrnúť ohraničenia na riadiace alebo riadené veličiny, čo je významné práve v kontexte riadenia chemicko-technologických procesov. Je tak možné dodržiavať limitácie procesu, bezpečnosť a stabilitu riadenia. Prediktívne riadenie tiež ponúka možnosť zvyšovať kvalitu riadenia, prípadne šetriť energiu a spotrebu riadiaceho média. V dôsledku širokého využitia prediktívneho riadenia vznikla jeho modifikácia – explicitné prediktívne riadenie, ktoré preráta optimalizačný problém vopred pre celú množinu prípustných parametrov, najčastejšie stavov. To umožňuje implementáciu prediktívneho riadenia v praxi, kedy nie sú k dispozícii výkonné výpočtové jednotky. Explicitné prediktívne riadenie má však aj nevýhodu v podobe pamäťovej náročnosti. Navyše, ak je optimalizačný problém veľmi zložitý (systém má veľa stavov, vstupov, alebo je potrebné predikovať správanie systému na veľký počet krokov vopred), prináša to aj výpočtové problémy. Cieľom tohto projektu je venovať sa redukcii zložitosti explicitného prediktívneho riadenia, čo umožňuje implementáciu v oveľa väčšom rozsahu. Prvým krokom je nájsť metódu, ktorá zjednoduší riešenie explicitného prediktívneho riadenia. Ďalšou úlohou je validovať navrhnutý spôsob redukcie zložitosti simulačne alebo experimentálne. 

Publikácie

2022

  1. M. HorváthováL. GalčíkováJ. Oravec: Control Design for a Nonlinear Reactors-Separator Plant. V 2022 Cybernetics & Informatics (K&I), str. 1–6, 2022.

Riešitelia


Zodpovednosť za obsah: Ing. Lenka Galčíková
Posledná aktualizácia: 12.07.2021 14:52
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS