Číslo projektu:
APVV-21-0019
Názov projektu:
Dátovo orientované procesné riadenie
Grantová schéma:
APVV-VV2021
Typ projektu:
Výskumné projekty APVV
Začiatok projektu:
01.07.2022
Koniec projektu:
30.06.2025
Zodpovedný riešiteľ:
Miroslav Fikar
Zástupca zodpovedného riešiteľa:
Radoslav Paulen
Riešitelia:
Diana Dzurková, Rastislav Fáber, Martin Kalúz, Karol Kiš, Martin Klaučo, Martin Mojto, Carlos E. Valero

Cieľom navrhovaného projektu je skúmať a navrhovať nové dátovo orientované postupy v oblasti automatizácie, monitorovania a riadenia v procesnom priemysle tak, aby zvyšovali účinnosť, ziskovosť, bezpečnosť a konkurencieschopnosť. Zameriame sa na procesy s prestupom látky a tepla, kde je možné dosiahnuť výrazné zlepšenie účinnosti. Tieto inherentne zložité procesy vykazujú veľkú mieru nelinearít či hybridné správanie spôsobujúce problémy s ich riadením. Optimálne riadenie a monitorovanie bude zahŕňať interakcie metód aplikovanej štatistiky, spracovanie veľkých údajov (big data), dátovo orientovaného odhadu stavu, inferenčných senzorov, dynamickú optimalizáciu a prediktívne riadenie. Teoretické výsledky projektu budú sprístupnené širokej odbornej verejnosti v podobe softvérových balíkov s otvoreným kódom a ich vhodnosť bude overená v laboratórnych podmienkach a na údajoch od priemyselných partnerov.

Publikácie

2022

  1. R. FáberR. Valo – M. Roman – R. Paulen: Towards Temperature Monitoring in Long-Term Grain Storage. V 2022 Cybernetics & Informatics (K&I), 2022.
  2. M. FikarM. KlaučoK. Kiš: A General Controller Tuning using Governors. 2022.
  3. M. FikarM. KlaučoR. Paulen: Theory of Automatic Control I. Practice Examples, FCHPT STU v Bratislave, 2022.
  4. K. KišP. BakaráčM. Klaučo: Nearly Optimal Tunable MPC Strategies on Embedded Platforms. V 18th IFAC Workshop on Control Applications of Optimization, IFAC-PapersOnline, str. 326–331, 2022.
  5. J. MiklešĽ. ČirkaJ. OravecM. Fikar: Návrh H2 a Hinf riadenia s využitím Ljapunovových funkcií, FCHPT STU v Bratislave, 2022.
  6. M. Mojto – K. Ľubušký – M. FikarR. Paulen: Multi-Model Soft-Sensor Design for a Depropanizer Distillation Column. V Advanced Process Modelling Forum 18-19 October 2022, 2022.

Riešitelia


Zodpovednosť za obsah: prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
Posledná aktualizácia: 30.10.2021 7:58
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS