Názov projektu:
Nelineárne prediktívne riadenie laboratórnych procesov
Grantová schéma:
SAIA
Typ projektu:
Ostatné projekty
Začiatok projektu:
01.02.2022
Koniec projektu:
30.04.2022
Zodpovedný riešiteľ:
Matúš Furka

Riešitelia


Zodpovednosť za obsah: Ing. Matúš Furka
Posledná aktualizácia: 03.11.2021 9:21
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS