Číslo projektu:
Twinning 101079342
Názov projektu:
Podpora príležitostí k slovenskej excelentnosti v pokročilom riadení pre inteligentný priemysel
Grantová schéma:
HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-03
Typ projektu:
Európske projekty
Začiatok projektu:
01.10.2022
Koniec projektu:
30.09.2025
Koordinátor:
Miroslav Fikar
Zástupca zodpovedného riešiteľa:
Radoslav Paulen
Riešitelia:
Tereza Ábelová, Peter Bakaráč, Ľuboš Čirka, Diana Dzurková, Rastislav Fáber, Kristína Fedorová, Matúš Furka, Lenka Galčíková, Juraj Holaza, Michaela Horváthová, Martin Kalúz, Karol Kiš, Martin Klaučo, Roman Kohút, Michal Kvasnica, Martin Mojto, Juraj Oravec, Erika Pavlovičová, Carlos E. Valero, Richard Valo, Marek Wadinger

Projekt je zameraný na zvýšenie úrovne výskumu a akademických perspektív Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (STUBA) a naštartovanie evolúcie STUBA na modernú, uznávanú excelentnú inštitúciu, ktorá vykonáva kvalitný výskum v oblasti pokročilého automatického riadenia, vychováva špičkových kvalitných vedcov a priemyselných odborníkov a je úspešná v aktívnom šírení a využívaní svojich výskumných a inovačných snáh. Za týmto účelom sa STUBA spája s dvoma renomovanými výskumnými skupinami v oblasti automatického riadenia z RU Bochum, Nemecko (RUB) a Pisa University, Taliansko (UNIPI). Špecifickými cieľmi akcie je posilniť spoluprácu s dvoma výskumnými skupinami zo západnej Európy, zintenzívniť výskum v oblasti pokročilého automatického riadenia, otvoriť nové kanály spolupráce prostredníctvom akademických a priemyselných sietí, vyškoliť vynikajúcich mladých/starších výskumníkov a projektových manažérov. a efektívne šíriť a využívať výsledky výskumu STUBA. Jedinečné vlastnosti projektu sú:

  • Prijatie/zmena pravidiel a postupov týkajúcich sa interných výskumných projektov a vývoj súboru nástrojov na riadenie projektov,
  • Výskumné úsilie zamerané na vysokokvalitné výsledky výskumu a softvérových nástrojov,
  • Založenie série hosťovských vedeckých a pedagogických prednášok,
  • Výmeny a školenia projektových manažérov a výskumných pracovníkov (junior a senior),
  • Organizácia konferencií a pozvaných stretnutí, seminárov s priemyslom a každoročných letných škôl,
  • Príprava a implementácia nového doktorandského študijného programu na STU,
  • Iniciovanie akademicko-priemyselného výskumného a inovačného klastra.


Vlastná stránka projektu: https://frontseat.stuba.sk

Cordis web stránka projektu: https://cordis.europa.eu/project/id/101079342

Publikácie

2022

  1. R. FáberR. Valo – M. Roman – R. Paulen: Towards Temperature Monitoring in Long-Term Grain Storage. V 2022 Cybernetics & Informatics (K&I), 2022.
  2. M. Mojto – K. Ľubušký – M. FikarR. Paulen: Multi-Model Soft-Sensor Design for a Depropanizer Distillation Column. V Advanced Process Modelling Forum 18-19 October 2022, 2022.

Riešitelia


Zodpovednosť za obsah: prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
Posledná aktualizácia: 18.01.2022 18:43
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS