Číslo projektu:
RESML SASPRO2
Názov projektu:
Pokrok v usmerneniach pre zodpovedné strojové učenie
Grantová schéma:
SASPRO2
Typ projektu:
Európske projekty
Začiatok projektu:
01.02.2022
Koniec projektu:
31.01.2025
Zodpovedný riešiteľ za FCHPT:
Michal Kvasnica

a) Projekt navrhuje jedinečnú synergiu medzi spoločenskými vedami a informačnými vedami na formovanie nových techník strojového učenia. RESML prostredníctvom inovatívneho interdisciplinárneho prístupu premosťuje medzeru medzi disciplínami a integruje nekvantifikovateľné údaje do modelov na rozvoj zodpovedných, interpretovateľných a objektívnych prístupov k strojovému učeniu. Prvýkrát sú navrhnuté a implementované hlavné usmernenia pre etické modelovanie strojového učenia. RESML prispieva k rozvoju a zakomponovaniu nových nariadení EÚ týkajúcich sa zákazníckych politík a ochrany súkromia pri vývoji a implemtácii zodpovednej umelej inteligencii a ďalej podporuje zvládanie spoločenských výziev programu Horizont 2020, Zelenej dohody EÚ a Európskej vlajkovej iniciatívy efektívnou reguláciou etického strojového učenia.


Riešitelia


Zodpovednosť za obsah: prof. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
Posledná aktualizácia: 07.02.2022 11:15
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS