Číslo projektu:
Bridge2ERA2021
Názov projektu:
Smart technológie pre autonómne riadenie
Grantová schéma:
DE-BMBF
Typ projektu:
Kooperácie
Začiatok projektu:
01.06.2022
Koniec projektu:
31.05.2023
Zodpovedný riešiteľ za STU:
Miroslav Fikar

Cieľom projektu START (Smarte Technologien für Autonome RegelungsTechnik) je príprava EU projektu v rámci schémy Horizont Európa. Bude sa venovať monitorovaniu a riadeniu procesov v reálnom čase a vývoju riešení, ktoré budú nákladovo a energeticky efektívne. Počiatočné konzorcium zahŕňa Ruhr-Universität Bochum (RUB), STU v Bratislave a firmu Rex Controls z Plzne.

Riešitelia


Zodpovednosť za obsah: prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
Posledná aktualizácia: 28.02.2022 18:42
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS