Názov projektu:
VESNA HACKATHON
Grantová schéma:
IFAC Activity Fund
Typ projektu:
Ostatné projekty
Začiatok projektu:
01.05.2022
Koniec projektu:
31.12.2022
Zodpovedný riešiteľ:
Juraj Oravec
Riešitelia:
Peter Bakaráč, Diana Dzurková, Kristína Fedorová, Matúš Furka, Lenka Galčíková, Michaela Horváthová, Roman Kohút

Projekt VESNA HACKATHON má za cieľ zorganizovanie študentskej súťaže.
Výzvou je priniesť inovatívne riešenia s ohľadom na aktuálne klimatické zmeny - udržateľná organická produkcia potravín v malých objemoch podporená inteligentnými technológiami. Súčasne je cieľom projektu VESNA HACKATHON podporiť a rozvíjať komunitu študentov v oblasti automatizácie a riadenia procesov so špeciálnym zreteľom na environmentálnu neudržateľnosť.

Riešitelia


Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Posledná aktualizácia: 11.04.2022 10:33
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS