Číslo projektu:
1/0490/23
Názov projektu:
Ekonomicky efektívne prediktívne riadenie microgridov
Grantová schéma:
VEGA
Typ projektu:
Výskumné projekty VEGA
Začiatok projektu:
01.01.2023
Koniec projektu:
31.12.2026
Zodpovedný riešiteľ za STU:
Michal Kvasnica
Zástupca zodpovedného riešiteľa:
Martin Klaučo
Riešitelia:
Tereza Ábelová, Peter Bakaráč, Kristína Fedorová, Matúš Furka, Karol Kiš, Roman Kohút, Amirhosein Mosavi

Náplňou projektu, ktorý spadá do vednej oblasti automatizácia, je základný výskum v oblasti vývoja ucelenej koncepcie návrhu, syntézy a implementácie automatizovaného systému na ekonomicky efektívne riadenie lokálnych energetických sústav (microgridov), v ktorých je krytie vlastnej spotreby elektrickej energie z časti alebo úplne realizované pomocou vlastných výrobných zdrojov (často obnoviteľných zdrojov energie, akými sú solárne panely a veterné turbíny), doplnené o úložiská energie a točivé zdroje. Navrhovaný systém zabezpečí optimálne využitie jednotlivých aktívnych prvkov tak, aby bola maximalizovaná ekonomika prevádzky a boli minimalizované nežiadúce dopady na životné prostredie. Hlavnou výhodou navrhovaného riešenia oproti existujúcim prístupom je ucelenosť a koncepčnosť celého systému, kde jednotlivé moduly navzájom komunikujú a synergickým efektom zvyšujú ekonomickú rentabilitu celej sústavy.

Publikácie

2023

  1. T. ÁbelováK. FedorováM. Kvasnica: Optimization-Based Power Distribution Method for State-of-Charge Balancing of Battery Storage Systems. Editor(i): R. Paulen and M. Fikar, V Proceedings of the 24th International Conference on Process Control - Summaries Volume, Slovak Chemical Library, Slovak University of Technology in Bratislava, Radlinského 9, SK812-37, Bratislava, Slovakia, 2023.
  2. T. ÁbelováR. KohútK. FedorováM. Kvasnica: Risk-Aware Stochastic Energy Management of Microgrid with Battery Storage and Renewables. V IFAC World Congress 2023, Yokohama, Japan, 2023.   Zenodo
  3. K. FedorováT. ÁbelováM. Kvasnica: Dynamic Power Purchase Agreement. Editor(i): R. Paulen and M. Fikar, V Proceedings of the 2023 24th International Conference on Process Control, IEEE, Slovak University of Technology in Bratislava, Radlinského 9, 81237, Bratislava, Slovakia, 2023.
  4. R. KohútM. Kvasnica: Power Output Reconstruction of Photovoltaic Curtailment. Editor(i): R. Paulen and M. Fikar, V Proceedings of the 2023 24th International Conference on Process Control, IEEE, Slovak University of Technology in Bratislava, Radlinského 9, 81237, Bratislava, Slovakia, 2023.
  5. P. Valábek – M. Klaučo: Generation of MPC-like Explicit Control Laws with Reinforcement Machine Learning. Editor(i): R. Paulen and M. Fikar, V Proceedings of the 24th International Conference on Process Control - Summaries Volume, Slovak Chemical Library, Slovak University of Technology in Bratislava, Radlinského 9, SK812-37, Bratislava, Slovakia, 2023.

Riešitelia


Zodpovednosť za obsah: prof. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
Posledná aktualizácia: 29.04.2022 8:15
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS