Názov projektu:
Zabezpečené spracovanie dát z meraní v chemickom priemysle
Grantová schéma:
Výzva pre mladých výskumníkov
Typ projektu:
Ostatné projekty
Začiatok projektu:
01.01.2023
Koniec projektu:
31.12.2023
Zodpovedný riešiteľ za STU:
Matúš Furka

Riešitelia


Zodpovednosť za obsah: Ing. Matúš Furka
Posledná aktualizácia: 17.01.2023 9:17
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS