Číslo projektu:
3/3121/05
Názov projektu:
Sieť virtuálnych laboratórií pre riadenie reálnych systémov
Typ projektu:
Výskumné projekty KEGA
Začiatok projektu:
01.01.2005
Koniec projektu:
31.12.2007
Zodpovedný riešiteľ za FCHPT:
Miroslav Fikar
Riešitelia:
Monika Bakošová, Karol Calík, Ľuboš Čirka, Ján Danko, Lukáš Dermíšek, Ján Dvoran, Tomáš Hirmajer, Mária Karšaiová, Alajos Mészáros, Ján Mikleš, Magdaléna Ondrovičová, Dalibor Puna, Juraj Vöröš

Partneri

 • Katedra automatizácie a regulácie, FEI STU, Bratislava, doc. Huba (koordinátor)
 • Oddelenie informatizácie a riadenie procesov, FCHPT STU, doc. Fikar
 • Katedra počítačov a informatiky, FEI TU Košice, Ing. Jakab

Čas riešenia: 2005-2007

Ciele projektu

Cieľom projektu je vytvorenie otvorenej siete virtuálnych laboratórií na Slovensku spojených navzájom Internetom a pripojených k sieťam laboratórií existujúcich v zahraničí. V rámci toho sa overia vlastnosti centralizovanej siete spravovanej vzdelávacím portálom a distribuovanej siete vytvorenej spojením obslužných serverov na zúčastnených pracoviskách. Celkový cieľ možno rozložiť na niekoľko čiastkových cieľov: (zúčastnení partneri 1 FEI STU, 2 FCHPT STU, 3 FEI TUKE, 4 SjF ŽU)

 1. Návrh koncepcie obslužných programov pre správu virtuálných laboratórií (1)
 2. Návrh koncepcie portálu podporujucého správu a prístup k distribuovaným laboratórnym zdrojom (3)
 3. Návrh Servera pre komunikáciu s reálnymi údajmi (1)
 4. Návrh klientskych aplikácii (1)
 5. Vytváranie animovaných simulačných úloh v jazyku Java a v prostredí MATLAB-Simulink zameraných na simuláciu dynamických vlastností a riadenie vybraných procesov tepelnej, elektromechanickej, chemickej a potravinárskej technológie. (1-4)
 6. Vytváranie simulovaných modelov procesov ako obrazov skutočných laboratórnych zariadení (VRML a iné technológie) (1-4)
 7. Nasadenie výkonného servera s MATLABom a MATLAB WEB Serverom (1-3)
 8. Stavba reálnych sústav, simulačného modelu, algoritmov identifikácie a riadenia, VRML modelu, návrh algoritmov identifikácie a riadenia aj k partnerským systémom sprístupneným cez Internet (1-4):
  1. Tenzometrické pracovisko merania priehybu nosníka (1)
  2. Automatické dávkovacie pracovisko s presným snímačom sily SIWAREX (1)
  3. Kresliaci robotizovaný systém (1)
  4. Riadenie teploty s inteligentným meracím členom teploty SITRANS T a komunikáciou Profibus PA, termočlánok, Pt100. (1)
  5. Riadenie tlaku s inteligentným meracím členom tlaku SITRANS P a komunikáciou Profibus PA (1)
  6. Portálový žeriav (1)
  7. Systém "ball and beam" s vrtuľovým pohonom (1)
  8. Inverzné kyvadlo s reaktívny rotačným pohonom (1)
  9. Riadenie teploty s komunikáciou cez kartu v Matlab Real Time Workshop (1)
  10. Inverzné kyvadlo s viacerými stupňami voľnosti (1)
  11. Pásový dopravník (1)
 9. Pripojenie reálnych procesov (rektifikačná kolóna, chemický reaktor, výmenník tepla) k riadiacemu systému Siemens S7-300 a dSPACE za účelom zberu, spracovania údajov a ich riadenia. (2)
 10. Internetové ovládanie reálnych procesov a systémov (1-4)
 11. Poskytnutie študijných materiálov a manuálov prostredníctvom Internetu s možnosťou ich tlače. (1-4)
 12. Návrh audio a video kanálu k experimentom, videoservera. Návrh a realizácia video kanála na sledovanie merania alebo experimentu na aplikačnom pracovisku, tj. off line video kanál. Videoserver bude slúžiť na sledovanie záznamov experimentov, t.j. off line. (3)
 13. Vytvorenie video prezentácii systémov Vytvorenie inštruktážnych video prezentácií pre jednotlivé aplikačné pracoviská. Video prezentácia (off line) - multimediálna pre všetky pracoviská (1-4)
 14. Návrh a realizácia koncepcie virtualného laboratória pre potreby výuky problematiky komunikačných infraštruktúr, umožňujucého vzdialený prístup k existujúcim modelovým laboratórnym segmentom WAN sieti, využívaných v rámci programu Sieťových akadémií Cisco (4).

Riešitelia

2005

 1. Monika Bakošová
 2. Karol Calík
 3. Ľuboš Čirka
 4. Ján Danko
 5. Lukáš Dermíšek
 6. Ján Dvoran
 7. Miroslav Fikar
 8. Tomáš Hirmajer
 9. Mária Karšaiová
 10. Alajos Mészáros
 11. Ján Mikleš
 12. Magdaléna Ondrovičová
 13. Dalibor Puna
 14. Juraj Vöröš

2006

 1. Monika Bakošová
 2. Karol Calík
 3. Ľuboš Čirka
 4. Ján Danko
 5. Lukáš Dermíšek
 6. Ján Dvoran
 7. Miroslav Fikar
 8. Tomáš Hirmajer
 9. Mária Karšaiová
 10. Alajos Mészáros
 11. Ján Mikleš
 12. Magdaléna Ondrovičová
 13. Dalibor Puna
 14. Juraj Vöröš

2007

 1. Monika Bakošová
 2. Karol Calík
 3. Ľuboš Čirka
 4. Ján Danko
 5. Lukáš Dermíšek
 6. Ján Dvoran
 7. Miroslav Fikar
 8. Tomáš Hirmajer
 9. Mária Karšaiová
 10. Alajos Mészáros
 11. Ján Mikleš
 12. Magdaléna Ondrovičová
 13. Dalibor Puna
 14. Juraj Vöröš
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS