Číslo projektu:
SK-HU-0023-08
Názov projektu:
Hu-Sk kooperácia: Moderné metódy optimalizácie a riadenia v procesoch s úsporou energie
Typ projektu:
Kooperácie
Začiatok projektu:
01.01.2009
Koniec projektu:
31.12.2011
Zodpovedný riešiteľ za STU:
Alajos Mészáros
Riešitelia:
Monika Bakošová, Miroslav Fikar

Názov: Moderné metódy optimalizácie a riadenia v procesoch s úsporou energie

Čas riešenia: 2009-2011

Partneri:

 • Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (A. Mészáros, M. Fikar, M. Bakošová).
 • University of Pannonia, Veszprém, Hungary (F. Friedler, P. Varbanov, J. Klemeš).

Anotácia projektu

Vedecký projekt sa zameriava na vývoj moderných metód riadenia systémov s neurčitosťami so zameraním na procesy typické v chemických a potravinárskych technológiách ako napríklad chemické reaktory, biochemické reaktory, rektifikačné kolóny a iné. Jadro projektu tvorí rozpracovanie metód robustnej analýzy, robustnej stabilizácie a robustného riadenia pre systémy s neurčitoťami, ku ktorým možno priradiť aj systémy s recyklom. Navrhnuté algoritmy riadenia, regulátory a riadiace štruktúry budú testované simulačne a v laboratórnych podmienkach. Získané skúsenosti sa prenesú do priemyselnej praxe.

Technické a vedecké ciele:

 1. Zvýšiť využitie obnoviteľných zdrojov energie (produkcia ,,zelenej", hmotné a energetické využitie odpadov, hydrogénová produkcia a jej hmotnosť a energetické transformácie).
 2. Redukcia znečistenia životného prostredia (indície udržateľnosti, čistejšia produkcia, prevencia znečiťovania a jeho kontrola a environmentálny manažment, absorbcia CO2 z ovzdušia).
 3. Rozvoj nových udržateľných výrobných postupov, nástrojov a technológií prostredníctvom modelovania procesov, simulácie, intenzifikácie, optimalizácie a integrácie.
 4. Zintenzívniť transfér vedomostí a technolǵií smerom k spoločnostiam, ktoré majú výskumné a vývojové potreby v oblasti PSE.

Publikácie

2012

 1. M. BakošováA. Mészáros – J. Klemeš – J. Oravec: Robust and Optimal Control Approach for Exothermic Reactor Stabilization. Theoretical Foundations of Chemical Engineering, č. 46, str. 740–746, 2012.

2011

 1. M. BakošováA. Mészáros – J. Klemeš – J. Oravec: Comparison of Robust and Optimal Approach to Stabilization of CSTRs. Chemical Engineering Transactions, zv. 25, str. 99–104, 2011.
 2. A. VasičkaninováM. Bakošová: Intelligent Control of Heat Exchangers. Chemical Engineering Transactions, zv. 25, str. 165–170, 2011.
 3. A. VasičkaninováM. BakošováA. Mészáros – J. Klemeš: Neural network predictive control of a heat exchanger. Applied Thermal Engineering, zv. 31, str. 2094–2100, 2011.

2010

 1. M. BakošováJ. Oravec: Solutions of LMIs in the Problem of Robust Stabilization of Chemical Reactors. V VOCAL 2010, Program and Abstracts, str. 47–47, 2010.
 2. M. Kvasnica – A. Szűcs – M. Fikar: Optimization-Based Automatic Derivation of Hybrid Approximations. V VOCAL 2010, Program and Abstracts, str. 55–55, 2010.
 3. R. PaulenM. Fikar – G. Foley – Z. Kovacs – P. Czermak: Time-Optimal Diafiltration Process: Dynamic Optimization Approach. V VOCAL 2010, Program and Abstracts, str. 91–92, 2010.
 4. M. Podmajerský – B. Chachuat – M. Fikar: Measurement-based Optimisation of Batch Process by Integrated Two-Time-Scale Scheme. V VOCAL 2010, Program and Abstracts, str. 93–93, 2010.
 5. A. VasičkaninováM. BakošováA. Mészáros – J. Klemeš: Neural network predictive control of a heat exchanger. Chemical Engineering Transactions, zv. 21, str. 73–78, 2010.

Riešitelia

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS