Číslo projektu:
AvH-1065182-SVK
Názov projektu:
Vnorené optimálne riadenie
Grantová schéma:
Alexander von Humboldt
Typ projektu:
Kooperácie
Začiatok projektu:
01.07.2017
Koniec projektu:
31.12.2021
Zodpovedný riešiteľ za STU:
Miroslav Fikar
Riešitelia:
Peter Bakaráč, Matúš Furka, Juraj Holaza, Martin Kalúz, Martin Klaučo, Michal Kvasnica, Juraj Oravec

Partneri:
 • Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Oddelenie informatizácie a riadenie procesov
 • Ruhr-Universität Bochum, Department of Automatic Control and Systems Theory, Faculty of Mechanical Engineering
Abstrakt:

Cieľom projektu podporeného Nadáciou Alexandra von Humboldta je vytvoriť výskumnú kooperáciu medzi pracoviskami prof. M. Fikara na STU a prof. Mönnigmanna na Ruhr-Universität Bochum (RUB). Spolupráca bude zameraná na optimálne riadenie a optimalizáciu založené na dynamických modeloch a aplikované na vnorených zariadeniach.  Príspevkom STU sú najmä geometrické prístupy v explicitnom prediktívnom riadení a vo vývoji softvéru. RUB sa zameriava najmä na redukciu zložitosti explicitného a on-line MPC. Projekt zahŕňa krátke výskumné pobyty, organizáciu a účasť na konferenciách a prednášky v partnerských skupinách.

Publikácie

2021

 1. R. Dyrska – R. Mitze – M. FikarM. Kvasnica – M. Mönnigmann: Skipping Optimization Problems in Nonlinear Model Predictive Control by Exploiting Saturation. Editor(i): R. Paulen, M. Fikar and J. Oravec, V Proceedings of the 23rd International Conference on Process Control - Summaries Volume, Slovak Chemical Library, Slovak University of Technology in Bratislava, Radlinského 9, SK812-37, Bratislava, Slovakia, str. 48–48, 2021.

2020

 1. J. Holaza – J. OravecM. Kvasnica – R. Dyrska – M. Mönnigmann – M. Fikar: Accelerating Explicit Model Predictive Control by Constraint Sorting. Editor(i): Rolf Findeisen, Sandra Hirche, Klaus Janschek, Martin Mönnigmann, V Preprints of the 21st IFAC World Congress (Virtual), Berlin, Germany, July 12-17, 2020, zv. 21, str. 11520–11525, 2020.
 2. Y. Lohr – M. KlaučoM. Fikar – M. Mönnigmann: Machine Learning Assisted Solutions of Mixed Integer MPC on Embedded Platforms. Editor(i): Rolf Findeisen, Sandra Hirche, Klaus Janschek, Martin Mönnigmann, V Preprints of the 21st IFAC World Congress (Virtual), Berlin, Germany, July 12-17, 2020, zv. 21, 2020.

2019

 1. K. FedorováP. BakaráčM. Kvasnica: Comparison of Two Approaches to Agile Manoeuvres via MPC. Editor(i): M. Fikar and M. Kvasnica, V Proceedings of the 22nd International Conference on Process Control, Slovak Chemical Library, Štrbské Pleso, Slovakia, 2019.
 2. K. KišM. Klaučo: Neural Networks Trained as Explicit Tunable MPC Feedback Controllers. Editor(i): M. Fikar and M. Kvasnica, V Proceedings of the 22nd International Conference on Process Control, Slovak Chemical Library, Štrbské Pleso, Slovakia, 2019.
 3. M. KlaučoM. Kvasnica: MPC-Based Reference Governors, Editor(i): M. J. Grimble, A. Ferrara, Springer, 2019.
 4. Y. Lohr – M. KlaučoM. Kalúz – M. Mönnigmann: Mimicking Predictive Control with Neural Networks in Domestic Heating Systems. Editor(i): M. Fikar and M. Kvasnica, V Proceedings of the 22nd International Conference on Process Control, Slovak Chemical Library, Štrbské Pleso, Slovakia, str. 19–24, 2019.
 5. M. Mojto – K. Ľubušký – R. PaulenM. Fikar: Advanced Process Control of a Depropanizer Column. Editor(i): M. Fikar and M. Kvasnica, V Proceedings of the 22nd International Conference on Process Control, Slovak Chemical Library, Štrbské Pleso, Slovakia, 2019.

2018

 1. P. BakaráčM. KlaučoM. Fikar: Comparison of Inverted Pendulum Stabilization with PID, LQ, and MPC Control. Editor(i): J. Cigánek, Š. Kozák, A. Kozáková, V 2018 Cybernetics & Informatics (K&I), Slovak Chemical Library, Bratislava, Lazy pod Makytou, Slovakia, zv. 29, 2018.

Riešitelia


Zodpovednosť za obsah: prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
Posledná aktualizácia: 30.06.2017 7:51
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS