Číslo projektu:
ECO-NET
Názov projektu:
ECO-NET: Polynomiálna optimalizácia zložitých systémov
Typ projektu:
Ostatné projekty
Začiatok projektu:
01.01.2006
Koniec projektu:
31.12.2007
Zodpovedný riešiteľ za STU:
Miroslav Fikar
Riešitelia:
Ľuboš Čirka, Michal Kvasnica, Ján Mikleš

Názov: Polynomiálna optimalizácia zložitých systémov

Partneri

  • LAAS-CNRS, Toulouse, FR: Didier Henrion (Project manager), Dimitri Peaucelle, Denis Arzelier
  • FEL-CVUT, Prague, CZ: Michael Sebek (Corresponding person), Vladimir Kucera, Zdenek Hurak
  • UTIA-AVCR, Prague, CZ: Sergej Celikovsky (Corresponding person), Michal Kocvara
  • STUBA Bratislava, SK: Miroslav Fikar (Corresponding person), Jan Mikles, Lubos. Cirka, Michal Kvasnica
  • IMPE-RAS Saint Petersbourg, RU: Alexander Fradkov (Corresponding person), Boris Andrievski

Čas riešenia: 2006-2007

Vedecké ciele projektu

Projekt pokračuje v existujúcej spolupráci v automatizácii a riadení procesov medzi zúčastnenými partnermi. Zaoberá sa aplikovateľnosťou najnovších výsledkov v polynomických metódach a LMI (lineárne maticové nerovnosti) vyvinutých v LAAS-CNRS na riešenie rozličných problémov navrhnutých partnermi projektu:

  • robustné riadenie - CVUT (CZ)
  • riadenie chaotických systémov - UTIA (CZ)
  • prediktívne riadenie - STUBA (SK)
  • nelineárne riadenie - IMPE (RU)

Toto na jednej strane dovoľuje rozšíriť oblast aplikácií a na druhej strane sa partneri zoznámia s najnovšími pokrokmi v teoretickej a implementačnej oblasti polynomickej optimalizácie.

Riešitelia

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS