Číslo projektu:
ITMS: 13120120287
Názov projektu:
Príprava VŠ učiteľov na využívanie IKT vo vyučovacom procese
Typ projektu:
Európske sociálne fondy
Začiatok projektu:
01.11.2006
Koniec projektu:
30.11.2008
Zodpovedný riešiteľ za FCHPT:
Miroslav Fikar
Riešitelia:
Monika Bakošová, Ľuboš Čirka, Tomáš Hirmajer, Anna Vasičkaninová

ESF - JPD BA Cieľ 3-2005/NP1-018, kód projektu 13120120287

Partneri:

 • Ústav riadenia a priemyselnej informatiky, FEI STU, Bratislava, Ing. Žáková (koordinátor)
 • Oddelenie informatizácie a riadenia procesov, UIAM FChPT STU, doc. Fikar
 • MtF STU, Bratislava, doc. Schreiber

Čas riešenia

1.11.2006 – 30.11.2008

Ciele projektu

 • pomocou dvoch zrkadlových projektov zvýšiť kvalitu prípravy VŠ učiteľov v rámci celého Slovenska
 • umožniť VŠ učiteľom vo forme prezenčného a dištančného štúdia (resp. kombinovaného štúdia) získať certifikát z využitia nových ICT na úrovni ECDL, na základe ktorého sa budú môcť účinne zapojiť do modernizácie vzdelávania
 • takúto možnosť ponúknuť neskôr aj pre širokú verejnosť a pomôcť tak záujemcom rozšíriť ich vedomosti a zručnosti hlavne z oblasti IKT. Umožnilo by im to rekvalifikovať sa a ľahšie a lepšie sa uplatniť na trhu práce
 • zvýšiť gramotnosť VŠ učiteľov v oblasti e-learningu so zameraním na využívanie LMS systémov vo vzdelávaní a na pedagogické aspekty moderného vzdelávania
 • vytvoriť stálu konzultačnú službu v oblasti IKT

Riešitelia

2006

 1. Monika Bakošová
 2. Ľuboš Čirka
 3. Miroslav Fikar
 4. Tomáš Hirmajer
 5. Anna Vasičkaninová

2007

 1. Monika Bakošová
 2. Ľuboš Čirka
 3. Miroslav Fikar
 4. Tomáš Hirmajer
 5. Anna Vasičkaninová

2008

 1. Monika Bakošová
 2. Ľuboš Čirka
 3. Miroslav Fikar
 4. Tomáš Hirmajer
 5. Anna Vasičkaninová
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS