Číslo projektu:
ESF 2004
Názov projektu:
Program ďalšieho vzdelávania v oblasti priemyselnej automatizácie a informačných technológií
Typ projektu:
Európske sociálne fondy
Začiatok projektu:
00.00.2004
Koniec projektu:
00.00.2006
Zodpovedný riešiteľ za FCHPT:
Miroslav Fikar

Partneri:

  • Oddelenie informatizácie a riadenia procesov, FChPT STU (koordinátor), doc. Fikar
  • Katedra automatizácie a regulácie, FEI STU, Bratislava, doc. Huba
  • Katedra automatizácie a merania, SjF STU, Bratislava, prof. Rohaľ-Iľkiv

Riešitelia

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS