Funkčný model miniatúrneho chemického reaktora pre edukačné a výskumné účely

Vývoj pokročilých riadiacich algoritmov, zefektívňovanie výroby a miniaturizácia nie len výrobných zariadení sú hlavnými inštanciami technologického pokroku. Veľmi dôležitým prvkom výrobných procesov sú chemické reaktory. Aplikácia vyššie spomenutých inštancií na proces chemického reaktora ako takého, môže viesť k ďalšiemu kroku vpred v tejto oblasti. Hlavným cieľom tohto projektu je navrhnúť a skonštruovať funkčný, miniatúrny model chemického reaktora, na ktorom bude možné aplikovať rôzne druhy riadiacich algoritmov. Tento reaktor bude slúžiť nie len ako laboratórny proces ale aj ako edukačná pomôcka, ktorá umožní študentom lepšie pochopiť dynamiku chemických reakcií.

Publikácie

2019

  1. Z. Takáč – H. Bustince – J. M. Pintor – C. Marco-Detchart – I. Couso: Width-Based Interval-Valued Distances and Fuzzy Entropies. IEEE Access, zv. 7, str. 14044–14057, 2019.

Zodpovednosť za obsah: Ing. Peter Bakaráč
Posledná aktualizácia: 19.11.2018 10:48
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS