Číslo projektu:
1617-bakarac
Názov projektu:
Vývoj a implementácia smart senzorov pre chemicko-technologické procesy
Typ projektu:
Ostatné projekty
Začiatok projektu:
01.01.2019
Koniec projektu:
31.12.2019
Zodpovedný riešiteľ:
Peter Bakaráč

Metódy získavania meraných dát, presnosť, spoľahlivosť, robustnosť a ďalšie vlastnosti senzorov hrajú kľúčovú rolu v riadení nie len chemicko-technologických procesov. Čím kvalitnejšie a presnejšie je meranie riadenej veličiny, tým môže byť riadenie energeticky ale aj časovo efektívnejšie. Často krát aj malý progres v efektivite riadenia môže znamenať v reálnej chemicko-technologickej prevádzke ušetrenie nákladov až vo výške tisícov, či státisícov eur. Ďalším krokom v technologickom vývoji senzorov sú takzvané smart senzory. Cieľom tohto projektu je teda vyvinúť dva smart senzory na meranie teploty a koncentrácie plynu. Tieto senzory budú implementované na edukačné laboratórne procesy nachádzajúce sa v laboratóriách za účelom zefektívnenia riadiacich algoritmov.

Publikácie

2019

  1. P. BakaráčM. KlaučoJ. Oravec: Elektronická senzorová doska. 2019.

Riešitelia


Zodpovednosť za obsah: Ing. Peter Bakaráč, PhD.
Posledná aktualizácia: 17.10.2019 18:34
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS