Číslo projektu:
APVV SK-FR-2019-0004
Názov projektu:
Fr-Sk kooperácia: Optimálny návrh a riadenie procesov
Grantová schéma:
APVV SK-FR
Typ projektu:
Kooperácie
Začiatok projektu:
01.02.2020
Koniec projektu:
31.12.2022
Zodpovedný riešiteľ:
Radoslav Paulen
Riešitelia:
Miroslav Fikar, Martin Mojto, Carlos E. Valero

Partneri

  • Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Oddelenie informatizácie a riadenie procesov (R. Paulen, M. Fikar, C. Valero, M. Mojto)
  • Institut National Polytechnique de Lorraine (INPL) - Ecole Nationale Supérieure des Industries Chimiques (ENSIC) Laboratoire des Sciences du Génie Chimique (M. A. Latifi, F. Lesage, Alexis Courtais, Fatima Mtamoros Marin)

Anotácia

Cieľom tohto projektu je prehĺbiť spoluprácu výskumníkov, ktorí zdieľajú spoločné výskumné záujmy v oblasti vývoja a nasadzovania pokročilých algoritmov pre návrh a riadenie dynamických systémov na dosiahnutie väčšej energetickej a materiálovej účinnosti ako aj bezpečnosti výrobných procesov (napr. chemických prevádzok). Konzorcium projektu je zložené zo študentov, mladých vedeckých pracovníkov a skúsených výskumníkov s bohatými znalosťami v matematike, procesnom riadení a inžinierstve. Výskumnými cieľmi spolupráce sú vývoj techník pre optimalizáciu tvaru zariadení, účinný odhad parametrov a stavov pre nelineárne dynamické systémy a metód optimálneho riadenia. Spolu s teoretickými metódami sú vyvíjané aj softvérové implementácie teoretických konceptov. Výsledky projektu budú demonštrované na laboratórnych zariadeniach chemickej technológie a to na zariadení na membránovú filtráciu a na destilačnej kolóne.

Publikácie

2021

  1. M. FikarM. FurkaM. HorváthováK. KišM. Mojto: Dynamic Optimisation Toolbox dynopt 5.0. Editor(i): R. Paulen and M. Fikar, V Proceedings of the 23rd International Conference on Process Control, IEEE, Slovak University of Technology, str. 296–301, 2021.
  2. M. Mateáš – R. Paulen: Optimal Experiments via Sequential and Two-stage Designs. Editor(i): R. Paulen, M. Fikar and J. Oravec, V Proceedings of the 23rd International Conference on Process Control - Summaries Volume, Slovak Chemical Library, Slovak University of Technology in Bratislava, Radlinského 9, SK812-37, Bratislava, Slovakia, str. 47–47, 2021.
  3. M. Mojto – K. Ľubušký – M. FikarR. Paulen: Data Treatment of Industrial Measurements: From Online to Inferential Sensors. Editor(i): R. Paulen, M. Fikar and J. Oravec, V Proceedings of the 23rd International Conference on Process Control - Summaries Volume, Slovak Chemical Library, Slovak University of Technology in Bratislava, Radlinského 9, SK812-37, Bratislava, Slovakia, str. 52–53, 2021.
  4. M. Mojto – K. Ľubušký – M. FikarR. Paulen: Data-based Industrial Soft-sensor Design via Optimal Subset Selection. Editor(i): Metin Türkay, Rafiqul Gani, V 31st European Symposium on Computer Aided Process Engineering, Elsevier, zv. 31, str. 1247–1252, 2021.
  5. M. Mojto – K. Ľubušký – M. FikarR. Paulen: Data-based design of inferential sensors for petrochemical industry. Computers & Chemical Engineering, zv. 153, str. 107437, 2021.

Riešitelia


Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD.
Posledná aktualizácia: 19.03.2020 10:27
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS