Číslo projektu:
Erasmus+ 2020-TH
Názov projektu:
KA107 - Mobilita študentov a zamestnancov VŠ medzi krajinami programu a partnerskými krajinami (STU - Thajsko)
Grantová schéma:
Erasmus+
Typ projektu:
Európske projekty
Začiatok projektu:
01.07.2020
Koniec projektu:
31.07.2023
Zodpovedný riešiteľ za FCHPT:
Radoslav Paulen

Cieľom projektu je prostredníctvom mobilít študentov, výskumníkov a učiteľov vzájomne posilniť pedagogické a vedecké aktivity partnerov STU a Chulalongkorn University (Bangkok, Thajsko) v oblasti chemického inžinierstva a riadenia procesov. Výsledkom bude rozvoj výskumného potenciálu partnerov, zvýšenie kvalifikácie zamestnancov a študentov.

Univerzita Chulalongkorn University (CU) je dlhodobo najlepšou thajskou technickou univerzitou. Jej história počíta viac ako sto rokov a za tento čas sa vypracovala medzi 50 najlepších univerzít v Ázii. Vo svetovom meradle jej aktuálne patrí 247. miesto podľa QS Rankings. CU zahŕňa 20 fakúlt, 23 výskumných inštitútov, približne 8.000 zamestnancov, zhruba 37.000 študentov (25.000 na bakalárskom stupni, 10.500 na magisterskom stupni a 1.500 doktorandov).

Plánujú sa uskutočniť:

  • študentské mobility:  trojmesačné pobyty (6 z CU na STU, 3 z STU na CU),
  • mobility mladých výskumníkov: trojmesačné pobyty (2 z CU na STU, 1 z STU na CU),
  • mobility pedagógov: pobyt do 10 dní (4 z CU na STU, 2 z STU na CU).

V prípade záujmu o realizovanie mobility kontaktujte zodpovedného riešiteľa za FCHPT.

Riešitelia


Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD.
Posledná aktualizácia: 19.03.2020 21:26
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS