Project number:
DS-FR-19-0031
Title of the project:
Full-Authority Vehicle Control Strategy
Grant scheme:
Danube strategy 2019
Project type:
APVV Research Projects
Project duration (start):
01.04.2020
Project duration (end):
31.12.2022
Principal investigator:
Martin Klaučo
Investigators:
Matúš Furka, Karol Kiš, Michal Kvasnica

Tri výskumné ústavy sa zapoja do tohto výskumného projektu a budú vzájomne spolupracovať a na vývoji nelineárnych optimálnych metód riadenia (nelineárne modelové prediktívne kontrolné formulácie, problémy s odhadom, problémy s identifikáciou parametrov) v priemyselných aplikáciách v oblasti dynamiky vozidiel. Kontrolné úlohy, ktoré predtým neboli uskutočniteľné (napr. Vysoko integrovaná nelineárna optimalizácia hnacieho ústrojenstva), sa budú realizovať rozšírením a použitím nelineárnych explicitných modelových prediktívnych kontrolných nástrojov. Hlavnou nevýhodou využitia týchto nástrojov nelineárnej optimalizácie je ich vysoká výpočtová náročnosť. Práve túto nevýhodu budeme riešiť ako súčasť projektu pomocou explicitných metód riadenia, ktoré umožnia tieto riadiace systémy aplikovať aj v hardvérových obmedzenia, ktoré sa nachádzajú vbežnom vozidle.

Publications

2022

  1. D. Efremov – M. Klaučo – T. Haniš: Driving Envelope: On Vehicle Stability Through Tire Capacities. In IEEE INTELLIGENT VEHICLES SYMPOSIUM, IEEE, pp. 1188–1193, 2022.

2021

  1. D. Efremov – T. Haniš – M. Klaučo: Haptic Driver Guidance for Lateral Driving Envelope Protection Using Model Predictive Control. In IEEE Intelligent Vehicles Symposium, IEEE Xplore, Las Vegas, NV, USA, USA, 2021.
  2. M. Furka – K. KišP. BakaráčM. Klaučo: Nonlinear MPC Policy for Systems with Data Driven Identification. In Proceedings of the 7th IFAC Conference on Nonlinear Model Predictive Control, IFAC-PapersOnline, no. 54, 2021.
  3. K. KišM. KlaučoM. Kvasnica: Explicit MPC in the form of Sparse Neural Networks. Editor(s): R. Paulen and M. Fikar, In Proceedings of the 23rd International Conference on Process Control, IEEE, Slovak University of Technology, pp. 163–168, 2021.

Investigators


Responsibility for content: doc. Ing. MSc. Martin Klaučo, PhD.
Last update: 11.05.2020 15:51
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS