V dňoch 03. 11 - 05. 11. 2004 budú na Katedre informatizácie a riadenia procesov dni otvorených dverí. Záujemci o štúdium na našej špecializácii môžu v týchto dňoch navštíviť katedru a získať viac informácií o samotnom štúdiu aj o možnostiach uplatnenia sa absolventov špecializácie v praxi. Kontakt: maria.karsaiova@stuba.sk

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS