Modelovanie v procesnom priemysle (skúšajúca doc. M. Bakošová):

Projektové softvérové systémy (skúšajúci: doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.):

Technické prostriedky automatizácie I (skúšajúci Ing. Martin Kalúz, PhD.):

Zodpovednosť za obsah: Ing. MSc. Martin Klaučo, PhD.
Posledná aktualizácia: 14.12.2021 13:30
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS