Sme autormi nového článku v prestížnom medzinárodnom vedeckom časopise Computers & Chemical Engineering:

Lenka Galčíková - Juraj Oravec: Fixed complexity solution of partial explicit MPC

Tento článok predstavuje novú metódu pre návrh prediktívneho riadenia pre komplexné systémy. V rámci podpory šírenia nových vedeckých publikácií umožňuje vydavateľstvo Elsevier 50-dňový voľný prístup k článku.


Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Posledná aktualizácia: 08.12.2021 13:03
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS