APVV projekt Optimálne riadenie pre procesný priemysel (zodpovedný riešiteľ M. Fikar) bol v kategórii technických vied vyhodnotený ako jeden z najúspešnejších ukončených projektov zo všeobecnej výzvy VV 2015 a nachádza sa v publikácii Výskumné projekty s vynikajúcou úrovňou 2021.


Zodpovednosť za obsah: prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
Posledná aktualizácia: 24.02.2022 9:05
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS