STOČ 2022 se uskuteční ve čtvrtek 28. dubna 2022 v prostorách budovy Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Sekcie: Aplikovaná informatika a informační systémy, Robotické systémy, Automatické systémy řízení, HW a SW aplikace, Měřicí a diagnostické systémy, Kybernetická bezpečnost a bezpečnostní management. Registrace a zasílání abstraktů je do 21. dubna 2022:  https://stoc.fai.utb.cz


Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Posledná aktualizácia: 24.03.2022 10:54
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS