1. Inžinier riadiacich systémov batérií (BMS) /ZTS VV/
2. Inžinier energetiky pre batériové úložiská /EAQ/
3. Tímlíder vývoja EMS (Energy Management System) pre batériové úložiská energie /EAQ/
4. Inžinier modelovania batérií /ZTS VV/
5. Programátor riadiacich systémov v energetike /EAQ/
6. Inžinier batériových systémov /ZTS VV/
7. Inžinier batériových systémov /EAQ/

1. Inžinier riadiacich systémov batérií (BMS) /ZTS VV/
- vývoj meracích a riadiacich systémov pre batériové úložiská,
- vývoj Battery Monitoring System (BMS),
- vypracovanie technického návrhu a dokumentácie systému merania a riadenia, a BMS,
- spolupráca na budovaní prototypu batériového úložiska,
- účasť na skúškach a meraniach systémov a následný návrh vylepšení batériových systémov,
- spolupráca s výskumnými tímami pri vývoji technológií úložiska druhej životnosti
- Miesto výkonu práce: Bratislava / Dubnica nad Váhom
- Ponúkaná brutto mzda: 2 800 €

2. Inžinier energetiky pre batériové úložiská /EAQ/
- realizácia technických výpočtov a návrh simulačných modelov prevádzky kontajnerových batériových úložísk,
- spolupráca s vývojovými tímami pri návrhu a projektovaní celkového technického riešenia batériových úložísk energie,
- spolupráca pri vypracovaní technických štúdií návrhu a implementácie batériového úložiska na strane odberateľa,
- riešenie a spracovanie technických a legislatívnych požiadaviek pre kontajnerové úložiská v energetike,
- sledovanie trendov v oblasti rozvoja a vývoja veľkokapacitných batériových úložíska a ich zapracovávanie do vývoja,
- Miesto výkonu práce: Dubnica nad Váhom / Bratislava
- Ponúkaná brutto mzda: 1 600 - 2000 €

3. Tímlíder vývoja EMS (Energy Management System) pre batériové úložiská energie /EAQ/
- príprava a návrh architektúry pre vývoj EMS systému (Energy Management System) kontajnerového batériového úložiska,
- definovanie funkcionalít a špecifikácia dátovej komunikácie EMS na ostatné systémy v spolupráci s ostatnými tímami vývoja batériového úložiska,
- komplexný vývoj EMS systému,
- nastavenie interných procesov vývoja EMS,
- príprava technických špecifikácií pre obstaranie IKT infraštruktúry potrebnej pre vývoj a implementáciu EMS,
- sledovanie a vyhodnocovanie priebehu vývoja a prijímanie opatrení pre dosiahnutie projektových plánov,
- budovanie vývojového tímu a koordinácia vývojových činností v rámci tímu,
- programovanie EMS,
- aktívna spolupráca s ostatnými vývojovými tímami podieľajúcimi sa na technickom riešení kontajnerového batériového úložiska.
- Miesto výkonu práce: Dubnica nad Váhom / Bratislava
- Ponúkaná brutto mzda:  2 800 - 3000 €

4. Inžinier modelovania batérií /ZTS VV/
- pokročílá znalosť elektrochémie lítium-iónových batérií, mechanizmov degradácie batériových článkov a návrhu batériových systémov (článkov, modulov, packov),
- dobrá znalosť v oblasti matematiky, modelovania batérií a optimalizácie algoritmov,
- skúsenosť s 1D modelovaním a automatizáciou úloh,
- pokročilé programovacie a simulačné schopnosti (MATLAB, Simulink, Python a iné),
- práca na algoritmoch týkajúcich sa SoC, SoH, regenerácia, cyklovanie,
- skúsenosti so zariadením na testovanie batérií, navrhovaním experimentov a testovaním lítium-iónových batérií
- Miesto výkonu práce: Dubnica nad Váhom / Bratislava
- Ponúkaná brutto mzda:  1 900 - 2 400 €

5. Programátor riadiacich systémov v energetike /EAQ/
- vývoj a programovanie priemyselných riadiacich systémov pre batériové úložiská energie (PLC, RTU, DCS),
- návrh, parametrizácia a implementácia riadiaceho systému,
- spolupráca na vývoji a technickom riešení komplexného EMS systému (Energy Management System) celého batériového úložiska,
- testovanie a uvádzanie riadiaceho systému do prevádzky vo fáze vývoja a vo fáze implementácie u koncového zákazníka,
- aktívna spolupráca s ostatnými vývojovými tímami podieľajúcimi sa na technickom riešení kontajnerového batériového úložiska,
- aktívna účasť na rokovaniach s dodávateľmi a technologickými partnermi,
- analýza požiadaviek zákazníka a ich implementácia do vývoja a nastavovania riadiacich systémov
- Miesto výkonu práce: Dubnica nad Váhom / Bratislava
- Ponúkaná brutto mzda:  2 300 - 2 600 €

6. Inžinier batériových systémov /ZTS VV/
- vývoj elektrotechnických / silových častí pre batériové úložiská,
- tvorba technického návrhu a dokumentácie elektrického zapojenia,
- dizajn výkonovej elektroniky,
- spolupráca na budovaní prototypu batériového úložiska,
- účasť na skúškach a meraniach systémov a následný návrh vylepšení batériových systémov,
- spolupráca s výskumnými tímami pri vývoji technológií úložiska druhej životnosti,
- spolupráca s vývojovým tímami pri integrácii batériového úložiska v racku do kontajnerového úložiska
- Miesto výkonu práce: Dubnica nad Váhom / Bratislava
- Ponúkaná brutto mzda:  2 700 €

7. Inžinier batériových systémov /EAQ/
- definovanie parametrov batériových systémov, návrhy a konfigurácie rôznych variánt zapojenia batériových systémov vo vzťahu k aplikačným požiadavkám prevádzky veľkokapacitných kontajnerových batériových úložísk,
- technické výpočty a schémy zapojenia batériových modulov do väčších celkov tak, aby spĺňali výsledné elektrické parametre celkového batériového úložiska,
- vypracovanie technického návrhu elektrického zapojenia a integrácie batériovej časti do celkového koncepčného technického riešenia veľkokapacitného batériového úložiska,
- zúčastňovanie sa na praktických skúškach a meraniach batérií a zapracovávanie výsledkov meraní do návrhov batériových systémov,
- spolupráca s vývojovými tímami pri návrhu a vývoji systémov manažmentu batérií (BMS - Battery management System) a výkonových DC/DC meničov
- Miesto výkonu práce: Dubnica nad Váhom / Bratislava
- Ponúkaná brutto mzda:  1 900 - 2 400 €

Viac informácií nájdete na stránkach:

https://ztsvav.eu

http://energoaqua.sk


Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Posledná aktualizácia: 13.04.2022 16:05
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS