Vo štvrtok 21.4.2022 sa v rámci predmetu "Identifikácia" pre študentov 1. ročníka inžinierskeho štúdia IAM konala pozvaná prednáška z priemyslu. Hosťujúcim prednášajúcim bol náš absolvent Ing. Karol Ľubušký zo spoločnosti Slovnaft, a.s., ktorý prednášal o spôsoboch hľadania matematických modelov a o efektívnych prístupoch k riešeniu praktických problémov v priemysle.


Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Posledná aktualizácia: 22.04.2022 12:24
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS