Spoločnosť Repar s.r.o so sídlom v Bratislave hľadá pracovníka pre PLC programovanie v oblastiach HVAC systémov, ČOV a iných v procesnom riadení. Ponuka je vhodná aj pre absolventov. Bližšie informácie poskytne M. Fikar.


Zodpovednosť za obsah: prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
Posledná aktualizácia: 10.05.2022 9:45
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS