Inžinierske štátnice v odbore automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve budú prebiehať v dvoch komisiách nasledovne:
Dátum konania pre obe komisie:  30.05.2022
Miestnosti NB601, NB641.
Hodina začiatku: 9:00

Zloženie 1. komisie NB 641:

predseda: prof. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
podpredseda: Ing. Martin Klaučo, PhD. (KS IIa)
členovia: doc. Ing. Zdenko Takáč, PhD.
               doc. Ing. Martin Gulan, PhD. 
               doc. Ing. Zdenka Prokopová, CSc. (Univerzita TB Zlín, ČR)
               Ing. Marián Podmajerský, PhD.
tajomník:   Ing, Michaela Horváthová 

9:00   Lívia Homolová
10:00 Michaela Vogl
11:00 Alexandra Žabková
12:00 až 13:00 prestávka
13:00 Denisa Chowaniecová 
14:00 Marek Wadinger
15:00 až 15:30 Vyhodnotenie


Zloženie 2. komisie NB 601:
predseda: prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
podpredseda: doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD.
členovia:  doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
               doc. Ing. Monika Bakošová, CSc.
                 prof. Ing. Roman Prokop, CSc. (Univerzita TB Zlín, ČR
tajomník:   Ing, Anna Vasičkaninová, PhD. 

9:00   Rastislav Fáber
10:00 Erika Pavlovičová 
11:00 Michal Krištof
12:00 až 13:00 prestávka
13:00 Trieu Hai Nguyen
14:00 Jakub Puk
15:00 až 15:30 Vyhodnotenie


Zodpovednosť za obsah: Ing. Michaela Horváthová, PhD.
Posledná aktualizácia: 25.05.2022 15:21
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS