V stredu 25.5.2022 prezentovali študenti IAM zaujímavé výsledky, ktoré dosiahli pri vývoji inteligentného skleníka VESNA: https://vesna.uiam.sk
V rámci unikátneho vertikálneho projektu študenti 2. a 3. ročníka bakalárskeho štúdia "Riadenie procesov" pracovali na spoločnom projekte v rámci troch tímov.
Okrem iného sa študentom podarilo zabezpečiť efektívnu komunikáciu s inteligentným skleníkom pomocou cloudovej služby, navrhnúť autonómne riadenie teploty a osvetlenia, ako aj rozpracovať webové rozhranie s podporou viacerých jazykov. Okrem vedeckých cieľov, tento projekt rozvíja tímovú prácu, organizačné schopnosti, ako aj prezentačné a komunikačné zručnosti študentov.

FB-Fotka

Ďakujeme Nadácii Tatra banky za podporu čiastkových cieľov v rámci projektu "Konštrukcia Smart Eco Greenhouse VESNA".


Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Posledná aktualizácia: 26.05.2022 13:58
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS