V dňoch 2-4.6.2022 organizujeme konferenciu "Workshop on Advanced Technologies for Education (WANT-ED)". V rámci tohto podujatia budeme diskutovať o skúsenostiach s modernými technológiami a metodikami výučby matematicky orientovaných predmetov. Súčasťou podujatia sú aj praktické ukážky používania učebných materiálov, bank úloh a testov, inštalovania rôznych softvérových modulov, konfigurovania hardvérových a softvérových serverov a ďalšie nevyhnutné aspekty používania pokročilých technológií na účely výučby v univerzitnom prostredí.

Vstup na podujatie je voľný, všetci záujemcovia sú srdečne vítaní.

Predbežný program:

Miesto: FCHPT STU v Bratislave, Nová budova, 6. poschodie, NB B641


Zodpovednosť za obsah: prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
Posledná aktualizácia: 28.05.2022 18:14
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS