V rámci semináru k 60. výročiu OIRP sa môžete tešiť aj na zaujímavé prednášky a diskusie na aktuálne témy: program.
Registračný formulár a ďalšie informácie nájdete na stránke podujatia. Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Program podujatia:
- 13:30 - 14:00 - registrácia účastníkov (prízemie, NB-CH16)
- 14:00 - 14:15 - slávnostné otvorenie (prízemie, NB-CH16)
- 14:15 - 17:00 - prednášky a diskusie (prízemie, NB-CH16)
- 17:00 - 17:30 - exkurzia na OIRP (6. poschodie, NB-636 - NB-697)
- 18:00 - 22:00 - slávnostný raut (1. poschodie NB, blok A)

Okruhy prednášok:
- 14:15 - 14:40 - rozvoj OIRP - Ing. MSc. Martin Klaučo, PhD.
- 14:40 - 15:05 - míľniky OIRP - prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
- 15:05 - 15:30 - vedecký pokrok za dekádu a spolupráca s priemyslom - doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD.
- 15:30 - 15:55 - prestávka na kávu, čaj a koláčik
- 15:55 - 16:20 - pedagogika dnes a zajtra - doc. Ing. Monika Bakošová, CSc.
- 16:20 - 16:45 - kvalita vzdelávania a aktuálne spoločenské výzvy - prof. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
- 16:45 - 17:00 - úspešné príbehy našich absolventov


Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Posledná aktualizácia: 13.06.2022 9:17
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS