V piatok 17. júna 2022 sa konali slávnostné promócie absolventov štúdia na FCHPT STU. Z absolventov inžinierskeho štúdia na ÚIAM sa na promóciách zúčastnili: Ing. Rastislav Fáber (prospel s vyznamenaním - Cena dekana FCHPT), Ing. Lívia Homolová, Ing. Denisa Chowaniecová, Ing. Michal Krištof, Ing. Trieu Hai Nguyen, Ing. Erika Pavlovičová (prospela s vyznamenaním - Cena dekana FCHPT), Ing. Jakub Puk, Ing. Marek Wadinger a Ing. Alexandra Žabková. Všetkým srdečne blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov!

FB-Fotka


Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Posledná aktualizácia: 22.06.2022 16:02
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS