Spolu s kolegami zo ShanghaiTech University, China a Automatic Control Laboratory, EPFL, Switzerland, sme spoluautormi nového vedeckého článku v medzinárodnom vedeckom časopise IEEE Control Systems Letters:

Jiahe Shi - Yuning Jiang - Juraj Oravec - Boris Houska: Parallel MPC for Linear Systems with State and Input Constraints

Článok predstavuje metódu návrhu distribuovaného MPC s ohľadom na ohraničenia nielen vstupných, ale aj stavových veličín. Na ilustračnom príklade sú demonštrované výhody, ktoré umožňujú významne zredukovať čas riešenia optimalizačného problému v porovnaní s konvenčným prístupom.


Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Posledná aktualizácia: 08.07.2022 10:53
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS