Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Ing. Martina Klauča. PhD. sa uskutočnila dňa 01.07.2022.

FB-Fotka

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Ing. Martina Klauča, PhD. sa uskutočnila na našom oddelení dňa 01.07.2022. Ing. Martin Klaučo, PhD. prezentoval výsledky svojej výskumnej činnosti na tému Pokročilé aspekty prediktívneho riadenia. Oponenti i všetci členovia habilitačnej komisie veľmi pozitívne hodnotili dosiahnuté výsledky.

K úspešnej obhajobe habilitačnej práce gratulujeme a prajeme, aby aj jeho vystúpenie pred Vedeckou radou FCHPT STU bolo rovnako úspešné.


Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Monika Bakošová, CSc.
Posledná aktualizácia: 25.07.2022 15:45
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS