Ing. Richard Valo, PhD. z ÚIAM na FCHPT STU popularizoval vedu a technické vzdelávanie v oblasti automatizácie a riadenia procesov na podujatí ZA 7 HORAMI v obci Liptovský Ján v dňoch 1.-4.7.2022.

FB-Fotka


Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Posledná aktualizácia: 14.07.2022 13:00
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS