Ing. Martin Klaučo, PhD. a Ing. Karol Kiš z ÚIAM sa zúčastnili na IFAC Workshop on Control Applications of Optimization, ktorý sa konal 18.-22.7.2022 v Centrale Supélec, Paris-Saclay University. Ing. Karol Kiš prezentoval pred medzinárodným vedeckým publikom príspevok:

Karol Kiš - Peter Bakaráč - Martin Klaučo: Nearly Optimal Tunable MPC Strategies on Embedded Platforms

Ing. Martin Klaučo, PhD. predsedal sekcii: Optimization-Based Applications.

FB-Fotky


Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Posledná aktualizácia: 26.07.2022 14:55
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS