V dňoch 25.-26.8.2022 sa na FCHPT STU konal 36. ročník Seminára pre stredoškolských učiteľov prírodovedných predmetov. V rámci semináru mal doc. Ing. Juraj Oravec, PhD. z ÚIAM prednášku k príspevku: Anna Vasičkaninová – Monika Bakošová – Juraj Oravec: Pamäťové média a ich budúcnosť.

FB-Fotka


Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Posledná aktualizácia: 26.08.2022 14:46
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS