Výjazdové zasadnutie OIRP sa konalo 5.-7.9.2022 v Trenčíne. Na zasadnutí sme sa venovali aj možnostiam ďalšieho zvýšenia kvality vzdelávania v nadchádzajúcom zimnom semestri.

FB-Fotka


Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Posledná aktualizácia: 09.09.2022 10:36
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS